I-131 therapie (lage dosis)

Lokale bestraling van de schildklier

Jodium is een natuurlijke stof die na toediening in sterke mate door de schildklier wordt opgenomen. Ook radioactief jodium wordt door de schildklier opgenomen en zendt in tegenstelling tot gewoon jodium straling uit. Hierdoor vindt een zeer lokale bestraling plaats van de hele schildklier of van te hard werkende zones in de schildklier.
I-131 kan gebruikt worden om een hyperthyroïdie (een te hard werkende schildklier) onder controle te brengen en/of om het volume van de schildklier te doen afnemen.

Downloads

Brochure i-131 therapie (lage dosis)

PDF

994.71 KB