Longventilatiescintigrafie - perfusiescintigrafie

Onderzoek van het functioneren van de longen
Met dit onderzoek worden eventuele afwijkingen in het functioneren van de longen in beeld gebracht. Meestal verrichten we dit onderzoek om longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long) aan te tonen. Soms wordt dit onderzoek aangevraagd als voorbereiding op een longoperatie om een goed beeld te krijgen van de gezonde delen van de longen. 
 
Via de ventilatiescintigrafie is het mogelijk de verdeling van de ingeademde lucht in de longen in beeld te brengen. 
Via de perfusiescintigrafie wordt de doorbloeding van de longen in beeld gebracht. In de meeste gevallen vindt een combinatie van de onderzoeken plaats. 

Downloads

Brochure longventilatie-perfusiescintigrafie

PDF

940.24 KB