Zorgen voor en omgaan met een dementerende persoon

Het dementeren van uw partner, uw vader of moeder, broer of zus is een gebeuren dat ook diep ingrijpt in uw eigen leven.
Als man of vrouw neemt u van uw partner taken over, die u tot dan toe wellicht nooit vervuld heeft (bijvoorbeeld koken, tuinieren, geldbeheer). Als zoon of dochter neemt u ouderlijke verantwoordelijkheden op u ten opzichte van uw eigen vader of
moeder. Vooral als vader of moeder de noodzaak daarvan niet meer begrijpt, kan dat tot spanningen leiden.

De zorg voor de dementerende kost veel tijd en energie. Vaak ziet u ook dat de contacten met vrienden en kennissen snel verminderen. De zorg die u op zich genomen hebt, is ook emotioneel aangrijpend. U zult momenten kennen waarop u zich verdrietig, machteloos en eenzaam voelt. Ondanks al uw zorg kan u zich soms ook nog schuldig voelen.

Het is daarom noodzakelijk dat u ook aan uzelf denkt. De zorg voor een dementerende kan niemand voor langere tijd alléén op zich nemen. Die zorg kan u proberen te delen met andere familieleden, buren en vrienden. Het is ook niet in het belang van de dementerende zelf, dat hij van één persoon totaal afhankelijk is. Als die uitvalt, blijft hij nergens. Neem daarom tijd voor uzelf. Geef niet alle contacten en hobby’s op; ook om straks niet met lege handen te staan.

Om u op weg te helpen in de zorg creëerden we deze folder. We vinden het immers belangrijk stil te staan bij de mantelzorger en hopen via deze weg een eerste ondersteuning te bieden in de zorg voor en het omgaan met de dementerende.

Downloads

Zorgen voor en omgaan met een dementerende persoon

PDF

781.79 KB