Zorgleidraad vroegtijdige zorgplanning

‘Vroegtijdige zorgplanning’ beoogt de patiënt de mogelijkheid te geven om tijdig, en in open dialoog met zijn familie en zijn arts, zijn keuzes en wensen in verband met de zorg aan het einde van zijn leven te bespreken.
 
Zo zijn zowel familieleden als zorgverleners op de hoogte van wat de patiënt wel of niet wil, ook op crisismomenten of op momenten waarop de patiënt niet in staat is om zijn wil te uiten. De keuzes of wensen van de patiënt kunnen worden vastgelegd in een formulier ‘wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’.
 
Vroegtijdige zorgplanning is echter meer dan het invullen van een document. Het is een voortdurend communicatie- en gezamenlijk beslissingsproces tussen arts, verpleegkundigen, paramedici, patiënt en zijn naaste omgeving over wensen, noden en voorkeuren zodat tot het einde toe steeds de best mogelijke zorg aan de patiënt kan geboden worden.

Downloads

Brochure zorgleidraad vroegtijdige zorgplanning

PDF

1.38 MB