Kwalitatieve zorgverlening bij borstkanker

De zorg voor patiënten met een vermoeden van borstkanker wordt in het Mariaziekenhuis Noord-Limburg en het Ziekenhuis Oost-Limburg Campus Sint Jan georganiseerd binnen een multidisciplinair Borstcentrum.
Dit centrum zorgt er voor dat het beleid van artsen, verpleegkundigen en paramedici binnen én buiten het ziekenhuis zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt zodat de kwaliteit van zorgverlening bij borstkanker geoptimaliseerd kan worden.
 

Multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair team vergadert wekelijks. Door middel van video conference is er multidisciplinair overleg tussen de campus van Overpelt en de campus van Genk mogelijk. Hierbij worden alle nieuwe patiënten besproken. Aan de hand van de resultaten van onderzoeken die over een individuele patiënt verzameld werden, wordt een behandelingsplan vastgelegd en dit volgens wetenschappelijk gefundeerde schema's. Deze schema's worden aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in borstkankerbehandeling die hun nut hebben bewezen. Deze schema's staan beschreven in ons oncologische handboek. Indien een behandeling dient aangepast te worden, wordt dit ook besproken binnen het multidisciplinair team.

Na het ontslag uit het ziekenhuis ziet het multidisciplinair team erop toe dat een nauwe samenwerking tot stand komt met de huisarts, de thuiszorg en met zelfhulpgroepen uit de regio om de patiënt zo goed mogelijk op te vangen in haar/zijn omgeving.
 

Patiëntenverenigingen