In het chirurgisch daghospitaal kunt u een ingreep ondergaan en nog dezelfde dag naar huis terugkeren. Veel patiënten komen voor kijkoperaties aan schouder, knie, elleboog of pols, het verwijderen van wijsheidstanden, oogoperaties zoals cataractoperaties of ooglidcorrecties, …

Na de consultatie bij uw arts waar de opname beslist is, kunt u zich alvast inschrijven bij de opnamedienst. Dit noemen we de 'voorinschrijving'. De opnamedienst bevindt zich links in de inkomhal, naast de inschrijvingen. U krijgt er informatie over onder andere de kamerkeuze, de kosten verbonden aan uw verblijf en het uur van opname.

Wij contacteren u de dag voor de opname om het uur af te spreken waarop wij u in het ziekenhuis verwachten. 

U kunt niet komen? Verwittig het daghospitaal als u zich niet kunt aanmelden op het afgesproken uur: 011 82 63 06.

 

Meer lezen?

Voorbereiding

 • Zorg dat u op tijd bent. Als u nog niet ingeschreven bent, komt u best 20 minuten voor de afgesproken tijd.
 • Kom nuchter naar het ziekenhuis. Dit betekent dat u vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken (ook geen water!) of roken, tenzij anders afgesproken. U mag wel uw tanden poetsen.
 • Als u regelmatig medicatie inneemt, vraag dan aan uw ziekenhuisarts of u deze mag blijven nemen. Medicatie kunt u met een klein slokje water doorslikken.
 • Neem ‘s morgens een bad of douche.
 • Verwijder uw make-up en nagellak voor u naar het ziekenhuis komt en laat uw juwelen en piercing thuis.
 • Draagt u lenzen? Breng dan ook uw bril mee, aangezien u geen lenzen mag dragen tijdens de operatie.
 • Heeft u ’s morgens koorts of voelt u zich ziek? Verwittig dan zo snel mogelijk het chirurgisch daghospitaal op het nummer 011 82 63 06.

 

Wat meebrengen voor uw inschrijving?

 • uw opnameformulier of opnamemapje
 • uw identiteitskaart of verblijfspas
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren
 • de naam van uw huisarts en van eventuele thuiszorgverleners
 • de documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering als u die heeft
 • als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit: uw Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering, voor Nederlandse patiënten: uw zorgpasje

Wanneer het gaat om een arbeidsongeval moet u dit melden bij uw inschrijving. Zorg er dan voor dat u onderstaande gegevens zeker bij hebt. Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering
 • datum van het ongeval


Wat meebrengen van persoonlijke spullen?

 • lectuur en schrijfgerei
 • hoewel we u afraden om waardevolle voorwerpen mee te brengen, kunt u deze opbergen in een safe op uw kamer 

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies van uw persoonlijke spullen.

Wat meebrengen voor uw medische verzorging?

 • de ingevulde formulieren in het opnamemapje, als u deze vooraf van uw arts kreeg om in te vullen
 • medische documenten: bloeduitslagen, röntgenfoto’s, elektrocardiogram (hartonderzoek), … (als u deze onderzoeken in het Mariaziekenhuis liet doen, moet u dit natuurlijk niet meebrengen)
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • een lijst van de medicijnen die u momenteel gebruikt: zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven medicatie
 • attesten van goedkeuring voor medicatie
 • uw bloedgroepkaart


Wie verwittigen?

U verwittigt zelf

 • uw verzekeringsmaatschappij
 • uw ziekenfonds als het om een ongeval gaat

Het Mariaziekenhuis verwittigt

 • uw ziekenfonds
 • uw huisarts

Wenst u niet dat uw huisarts wordt verwittigd? Meld dit dan aan de inschrijfbalie.

Inschrijving

Meld u op de dag van uw opname aan bij een inschrijvingskiosk in de inkomhal van het Mariaziekenhuis. Hier kunt u alvast uw gegevens controleren en krijgt u een volgnummer.

Geef de volgende documenten aan de medewerker van de inschrijvingen:

 • uw opnameformulier of opnamemapje
 • uw identiteitskaart of verblijfspas
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • de documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering als u die heeft
 • als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit: uw Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering, voor Nederlandse patiënten: uw zorgpasje
Kom op tijd. Soms is het druk aan de inschrijvingen en moet u even wachten.


Vervolgens mag u zich op het afgesproken tijdstip aanmelden bij de balie van het dagziekenhuis. Bij aankomst wordt uw verpleegdossier in orde gemaakt. Dat betekent dat u een aantal vragen moet beantwoorden, en dat u alle formulieren die de arts gevraagd heeft om mee te brengen mag afgeven (bloeduitslagen, cardiogram, formulier anesthesie, RX-opnames, ...).

Wanneer het gaat om een arbeidsongeval moet u dit melden bij uw inschrijving. Zorg er dan voor dat u onderstaande gegevens doorgeeft bij uw inschrijving. Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering
 • datum van het ongeval

Verloop dagopname

U wordt voorbereid op de operatie en naar het operatiekwartier gebracht. Houd er rekening mee dat het uur van opname niet noodzakelijk het uur van de operatie is. De verpleegkundige kan u over het uur van de operatie meestal wel informatie geven.

Na de operatie blijft u nog een tijdje in de ontwaakzaal. Zelfs voor een kleine ingreep blijft u er anderhalf tot twee uur. Als u voor een ruggenprik heeft gekozen, kan het langer duren. U mag pas naar uw kamer mag als u uw benen goed kan bewegen.

Maaltijd

Als u een volledige dag op de afdeling blijft, krijgt u van ons een broodmaaltijd. Wanneer u deze krijgt, hangt af van de ingreep waarvoor u bent opgenomen.

Bezoek

Bezoek is de hele dag welkom. We vragen wel om het bezoek te beperken tot twee personen per patiënt.

Naar huis

U mag naar huis als de arts hiervoor toestemming heeft gegeven. Het is belangrijk dat u zich laat uitschrijven als u naar huis vertrekt. Ga hiervoor naar de ontslagbalie van het dagziekenhuis (niveau +1 aan het einde van de gang). Kijk voor uw vertrek na of u niets vergeten bent.

Als u pas laat in de namiddag geopereerd bent of een ruggenprikverdoving hebt gehad, kan het zijn dat u om 19 uur nog niet naar huis mag. Wij brengen u dan naar een andere afdeling waar u nog enkele uren of in sommige gevallen een volledige nacht kunt verblijven. Daarna mag u naar huis.

Bij uw ontslag kunt u volgende documenten meekrijgen. Bewaar deze zorgvuldig:

 • informatie over uw verdere nabehandeling
 • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
 • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
 • een datum voor controleraadpleging


Vervoer naar huis

U mag de eerste 24 uur na uw operatie geen voertuig, bromfiets of fiets besturen of machines bedienen. U mag ook in geen geval alleen naar huis gaan. Zorg voor vervoer of voor een begeleider die u naar huis brengt. Uw begeleider kan de auto gratis voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Indien u zich met uw begeleider aanbiedt aan de ontslagbalie zal het parkeerticket immers gratis gevalideerd worden.

Nazorg

De verantwoordelijke verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of u terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Medicatie

U krijgt pijnmedicatie mee naar huis voor de eerste 24 uur na uw operatie, alsook een duidelijke infobrochure ‘pijnbehandeling na ontslag’. In de brochure wordt het te volgen pijnschema aangeduid, met het type van pijnstiller en de in te nemen hoeveelheid. Hierdoor moet u, na ontslag uit het ziekenhuis, niet onmiddellijk naar de apotheek (van wacht) en kan u in alle rust recupereren van uw behandeling.

Zorg ervoor dat u weet welke medicatie u thuis moet verder nemen. Uw behandelende arts zal u hiervoor een voorschrift bezorgen ofwel verwijst hij/zij u door naar uw huisarts voor verdere opvolging.

Uw huisarts

Uw behandelende arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw vertrek uit het ziekenhuis. Hij krijgt een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over de eventuele nazorg.

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur een aantal maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.

De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een vergoeding van uw hospitalisatieverzekering. Voor sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Contact


Rechtstreeks nummer: 011 82 63 06

Verpleegkundig diensthoofd

 

Carolien Vanheukelom
Tel. 011 826 302 (weekdagen van 8.30 tot 16 uur)
Haar bureau is op het daghospitaal (Blok C, eerste verdieping)

Chirurgisch daghospitaal

Blok:
B

Niveau 1 
Openingsuren: 7 tot 19.45 uur (maa - vrij)
Tel. 011 826 306

plan chirurgisch daghospitaal