Het geriatrisch dagziekenhuis richt zich uitsluitend op oudere patiënten vanaf 75 jaar met niet-acute medische problemen waarvoor een hospitalisatie niet aangewezen of wenselijk is. In het dagziekenhuis komen vooral patiënten die meerdere onderzoeken moet ondergaan, of patiënten met geheugen- en valproblemen.

Meerdere onderzoeken

Patiënten worden voor één dag opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis en ondergaan die dag meerdere onderzoeken en/of een multidisciplinaire evaluatie.

Diagnosestelling en behandeling

We bieden zowel diagnose als behandeling tijdens uw verblijf. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • diverse onderzoeken (bronchoscopie, coloscopie, gastroscopie, …)
 • toedienen van intraveneuze medicatie  (zometa, venofer,…)
 • toedienen van bloedderivaten
 • puncties
 • plaatsen en/of vervangen van katheters en sondes

Geheugenkliniek

Geheugenstoornissen zijn niet alleen lastig, ze kunnen ook leiden tot problemen in het dagelijks leven. De oorzaak van de klachten speelt een grote rol in het bepalen van de juiste behandeling. Daarom is het belangrijk geheugenproblemen op tijd onder de loep te nemen.

Geheugenstoornissen kunnen ontstaan in de hersenen. Lichamelijke of mentale ziektes kunnen problemen met het geheugen veroorzaken, evenals medicijnen of sociale omstandigheden. Soms hebben geheugenproblemen meerdere oorzaken. Daarom wordt u in de geheugenkliniek door verschillende deskundigen onderzocht.

Diagnosestelling

Na een eerste consultatie wordt u doorverwezen naar de geheugenkliniek. Op één dag worden verschillende bijkomende onderzoeken gedaan die bijdragen tot de diagnosestelling. Enerzijds gebeurt er een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek om de ernst van de klachten te bepalen. Anderzijds vinden er een aantal lichamelijke onderzoeken plaats om de oorzaak van de klachten op te sporen (o.a. bloedafname, ECG, EEG, CT-scan, duplex halsvaten).

Behandeling

Enkele weken later bespreekt de dokter de diagnose en behandeling met u en uw familie. De behandeling kan zowel medicatie als therapie omvatten. Met de behandeling proberen we de resterende vaardigheden te stimuleren en een verdere achteruitgang af te remmen.

We streven ook naar een verbetering van uw levenskwaliteit en die van uw mantelzorger. Dit kan door de behandeling van bijkomende emotionele- of gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld een verstoord slaap-waakritme of een depressie. Ook proberen we te helpen bij het omgaan met en het accepteren van de beperkingen. Zo geven we bijvoorbeeld omgangsadviezen (hoe ga je zelf om met vergeetachtigheid?).

We werken met groepen waar de behandeling gericht is op het stimuleren van vaardigheden zoals geheugen, bewegen en dagelijkse handelingen (zie onze brochure over geheugentraining, onderaan de pagina). Werken in groep zorgt daarnaast voor sociale contacten met lotgenoten, wat uw behandeling ten goede kan komen.

Wilt u  de informatie over de geheugenkliniek nog eens rustig nalezen? Download dan onderaan de pagina de brochure.

Valkliniek

Probleem

Vallen is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. Ongeveer een derde van de thuiswonende ouderen valt minstens een keer per jaar. Een derde daarvan valt zelfs meerdere keren. Bij bewoners van woonzorgcentra is de valincidentie nog hoger. In deze groep ouderen valt minimum de helft minstens een keer per jaar.

Vallen bij ouderen kan verschillende gevolgen hebben:

 • Lichamelijk: verwondingen, kneuzingen, breuken, hoofdletsels.
 • Psychosociaal: valangst, vermijden van activiteiten, verminderde mobiliteit, sociale isolatie, depressie.


De valkliniek

De valkliniek maakt deel uit van het geriatrisch dagziekenhuis. Een multidisciplinair team, onder leiding van geriaters dr. Els Vermeyen en dr. Katrien Blokken, onderzoekt welke factoren een rol spelen bij het vallen of een bijdrage leveren tot een verhoogd valrisico.

Voorbeelden van mogelijke bijdragende factoren:

 • Verminderde mobiliteit, spierkracht of evenwicht
 • Cognitieve problemen
 • Medicatie
 • Lage bloeddruk
 • Verminderd zicht
 • Incontinentie
 • Onveilige omgeving


Verloop van de valevaluatie

U wordt op het geriatrisch dagziekenhuis onderzocht door een multidisciplinair team:

 • Geriater: medische evaluatie ter opsporing van mogelijke oorzaken van de val.
 • Verpleegkundige: parameters nemen / labo.
 • Ergotherapeut: evaluatie cognitieve problemen, woon- en leefomgeving.
 • Kinesist: evaluatie mobiliteit, evenwicht, spierkracht.

Soms zijn bijkomende onderzoeken nodig om onderliggende lichamelijke aandoeningen op te sporen. Deze onderzoeken plannen we zo veel mogelijk op dezelfde dag. Het team bespreekt al deze bevindingen en maakt een inschatting van het valrisico. Daarna worden de adviezen met u en/ of uw begeider besproken. Uw huisarts krijgt een uitgebreid verslag.

Wilt u  de informatie over de valkliniek nog eens rustig nalezen? Download dan onderaan de pagina de brochure.
Op zoek naar interessante tips om valvrij door het leven te gaan? Lees dan zeker de brochure.

Het geriatrisch dagziekenhuis is volledig afgestemd op de noden van ouderen. Het multidisciplinair team van het geriatrisch dagziekenhuis bestaat uit uw behandelende geneesheer, het verpleegkundig diensthoofd, vier verpleegkundigen, een ergotherapeute, een kinesiste, een psychologe en eventuele specialisten in uw specifiek probleem.

 

Meer lezen?

Aanvraag

 • Een aanvraag voor meerdere onderzoeken in het geriatrisch dagziekenhuis verloopt via uw (huis)arts. Deze neemt contact op met dr. Els Vermeyen of dr. Katrien Blokken.  Zo weet het geriatrisch dagziekenhuis welke onderzoeken er moeten gebeuren of welke medicatie er moet worden toegediend. Na de aanvraag neemt het secretariaat geriatrie contact met u op om een datum af te spreken.
 • Voor de geheugenkliniek:
  • Bent u jonger dan 75 jaar: maak een afspraak bij een neuroloog op het nummer 011 826 532.
  • Bent u ouder dan 75 jaar: maak een afspraak bij de geriater op het nummer 011 826 177.
 • Voor de valkliniek neemt uw (huis)arts contact op met geriater dr. Els Vermeyen of dr. Katrien Blokken om een afspraak voor een raadpleging te maken. Tijdens de raadpleging gebeurt een eerste evaluatie. Daarna kunt u doorverwezen worden naar de valkliniek.

Voorbereiding

Wat meebrengen?

 • zorg voor gemakkelijke kleren en draag uw dagelijkse schoenen.
 • schrijf de naam en het telefoonnummer op van een contactpersoon (familie) die wij tijdens uw dagopname eventueel kunnen contacteren.
 • de medicatie die u de dag van opname moet innemen.
 • een lijstje van alle medicijnen die u de laatste maanden hebt gebruikt, ook van de medicijnen die u zelf hebt gekocht zonder voorschrift.
 • soms geeft de geriater u bij de eerste afspraak enkele vragenlijsten mee. Deze formulieren brengt u ingevuld mee terug.
 • als u onderstaande zaken nodig heeft of gebruikt, brengt u deze ook mee:
  • incontinentiemateriaal
  • bril of leesbril
  • hoorapparaat
  • rollator of stok
  • heeft u diabetes? Breng uw meter en spuitmateriaal mee.
  • maakt u gebruik van thuiszorg? Breng dan uw zorgmap mee.

De dag van de opname

De ochtend van uw geplande dagopname komt u naar het ziekenhuis. U schrijft zich steeds in aan de inschrijvingsautomaat. Daarna mag u naar het geriatrisch dagziekenhuis gaan. Dit ligt in blok B op de derde verdieping. Als u uit de lift komt, gaat u naar rechts. Laat indien mogelijk een familielid of vertrouwenspersoon meekomen. Voor het brengen of afhalen van minder mobiele personen mag u gedurende 30 minuten uw auto voorrijden tot aan de liftblokken op de bezoekersparking. Binnen in de inkomhal staan rolstoelen waarvan u gebruikt kunt maken.

Middagmaal

: ’s middags krijgt u soep en een broodmaaltijd.

U kunt niet komen? Verwittig het daghospitaal als u zich niet kunt aanmelden op het afgesproken uur:
011 826 394.

Contact


Rechtstreeks nummer: 011 826 394

Verpleegkundig diensthoofd

Sonja Aerts
Tel. 011 826 383 (weekdagen van 8.30 tot 16 uur)
Haar bureau is op afdeling A3.1 (Blok A, derde verdieping)

Downloads

Infobrochure geheugentraining

PDF

494.68 KB

Onthaalbrochure geheugenkliniek

PDF

311.96 KB

Onthaalbrochure valkliniek

PDF

149.26 KB

Geriatrisch daghospitaal

Blok:
B

Niveau 3

Tel. 011 826 394