Onze dagbehandeling biedt een therapeutisch programma aan op dinsdag en donderdag en een tweede programma op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 16 uur.  De behandeltermijn is maximum 12 weken.

Doelgroep
Volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die het gevoel hebben vast te lopen in één of meerdere aspecten van hun leven en op zoek zijn naar nieuwe perspectieven. Concrete voorbeelden zijn: depressieve klachten, relationele problemen, psychosomatische klachten, angst, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie/alcohol)…
Wij bieden indien aangewezen ook dagbehandeling aan als vorm van nazorg na een PAAZ-opname.
Personen die deelnemen aan het programma bevinden zich niet (meer) in een crisissituatie en kunnen zich thuis buiten de therapie uren handhaven. Zij zijn dus ook gemotiveerd om een verandering in hun problematiek aan te brengen.

Werking
Mensen melden zich aan na verwijzing door huisarts, psychiater, ambulante centrum, PAAZ, ea..   Er wordt dan een intake met één van onze psychologen ingepland. Je kan hiervoor een afspraak maken met Christof Van Baekel Tel. 011 826 080

Contactgegevens
Afdeling: 011 826 010

Verpleegkundig diensthoofd
Gert Kenis
Tel. 011 826 233
Bereikbaar van 9 tot 16 uur

Therapeutisch diensthoofd / psycholoog
An Strauven
Tel. 011 826 538
Bereikbaar van 9 tot 16 uur

Medisch diensthoofd
Psychiater
 

Psychiatrisch daghospitaal

Blok:
A

Niveau -1 (kelder)

Downloads

Onthaalbrochure psychatrische dagbehandeling

PDF

815.57 KB