Klinische biologie

De klinische biologie is de medische specialiteit die zich bezighoudt met het onderzoeken van bloed en andere lichaamsvochten zoals urine of stoelgang. Een klinisch bioloog kan zowel een arts, een apotheker als een licentiaat/master chemie zijn met een bijkomende opleiding in de klinische biologie.

Klinisch laboratorium

Het klinisch laboratorium is een dienst die 24 uur per dag 7 dagen per week operationeel is. Het klinisch laboratorium verricht onderzoeken op diverse humane lichaamsmaterialen met verschillende technieken.
De stalen kunnen afkomstig zijn van patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar ook van ambulante patiënten die op consultatie geweest zijn bij een specialist (van het ziekenhuis, privé-praktijk of ander ziekenhuis) of huisarts, eventueel via een ander laboratorium. De aanvrager is steeds een geneesheer.

De analyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het kader van de klinische biologie aan RIZIV tarieven.
Het klinisch laboratorium aanvaardt alle aanvragen m.b.t. de klinische biologie. De meeste bepalingen worden dagelijks uitgevoerd, en zijn ’s avonds ter beschikking van de aanvragende geneesheer (intern) via het laboratoriuminformaticasysteem (LIS). Andere aanvragers krijgen uitslagen per post, via medibridge, of externe ophaaldienst.
Bepalingen welke niet in het eigen klinisch laboratorium worden uitgevoerd, worden dezelfde werkdag uitbesteed aan een extern laboratorium, indien het staal vóór 12 uur op het laboratorium aanwezig is. Dit gebeurt via een externe ophaaldienst.

De resultaten van de onderzoeken laten de arts toe om een welbepaalde ziekte vast te stellen of uit te sluiten, om een ziekteproces op te volgen (follow-up), om het effect van een behandeling na te gaan of om aan ziektepreventie te doen. Zowel van patiënten opgenomen in het ziekenhuis als van patiënten die op consultatie zijn geweest, worden de stalen onderzocht.