Het labo pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en de verdere behandeling te bepalen. Dit onderzoek gebeurt hoofdzakelijk met behulp van microscopische- en macroscopische technieken.
 
Het laboratorium omvat diverse domeinen zoals histologie, cytologie, peroperatoir vriescoupe-onderzoek en immuunhistochemie, waaronder farmacodiagnostische testen, zowel voor interne als externe artsen. Daarnaast wordt er ook postmortaal onderzoek verricht. 
 

Beleid

De dienst pathologische anatomie streeft naar een kwaliteitsvolle bijdrage aan de medische diagnostiek met het oog op continue verbetering van de patiëntenzorg. In dit kader is het belangrijk dat de stalen en bijbehorende aanvraagformulieren goed geïdentificeerd zijn en dat aanvraagformulieren correct en volledig zijn ingevuld.
 
Alle handelingen in het laboratorium zijn onderhevig aan een kwaliteitssysteem met aandacht voor de borging van de patiëntveiligheid. Non-conformiteiten betreffende de stalen en/of aanvraagformulieren worden geregistreerd in het verslag en binnen het kwaliteitssysteem van de dienst. Indien nodig wordt de aanvragende geneesheer gecontacteerd.
 

Erkenningsnummers

Erkenningsnummer RIZIV: 8.72961.39-997
Erkenningsnummer WIV-ISP: 72961

Labogids