Welkom

Doelgroep

Onze PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) is een deels open ( 31 bedden) deels gesloten afdeling ( 14 bedden) waar mensen in crisis met acute psychische problemen op vrijwillige basis terecht kunnen. Voorbeelden hiervan zijn mensen met depressieve of angstige klachten en of zelfmoordgedachten, relationele problemen, psychosomatische klachten, levensloopproblemen, afhankelijkheid (medicatie, alcohol, drugs), …
Onze opgenomen mensen zijn in hoofdzaak tussen 18 en 75 jaar, en in overleg kunnen ook jongeren terecht vanaf 15 jaar.

Werking

Een opname wordt steeds geregeld door contact met de psychiaters. Daarna volgt er een uitgebreide intake en wordt in een behandelplan samen met de patiënt de aanpak opgesteld. Hierbij vertrekken we vanuit de sterktes van onze mensen om door ‘ zorg op maat’ het meest passende ‘herstelproces’ aan te gaan.
Deze begeleiding gebeurt in hoofdzaak vanuit een therapeutisch programma bestaande uit verschillende modules waarbij ergotherapeuten, psychologen, een psychomotorische therapeut, onze sociale assistenten, verpleegkundigen en zorgkundigen elk hun gerichte bijdrage leveren
Een opname duurt gemiddeld 2 weken en kan maximum 6 weken tijd in beslag nemen. Daarna kan een verdere begeleiding in de dagbehandeling, in de ambulante polikliniek of bij de al aanwezig hulpverleners verder lopen. Een goede samenwerking met het brede netwerk vinden we uiterst belangrijk.

Visie

We vinden het belangrijk dat de patiënt zo maximaal mogelijk verantwoordelijkheid krijgt in zijn eigen hersteltraject.  Zo leert hij meer positieve verwachtingen te ontwikkelen en wordt een grotere overeenstemming bereikt tussen wat men zelf wil en wat de hulpverlening wil.
Een logisch gevolg hiervan is dat isolatie- en dwangmaatregelen tot een absoluut minimum herleid worden. Door de aanbouw midden 2017 van een prikkelarme ruimte wordt deze ‘vermenselijking’ nog meer benadrukt. Ook over-medicatie met kalmeermiddelen proberen we tot een minimum te beperken. Inspraak van patiënt en familie is belangrijk. Om die reden trachten we de doeltreffendheid van opnames systematisch te meten.