Indicatoren geboorte en bevalling

Elk jaar publiceert het Vlaamse SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie) een rapport met de belangrijkste trends in geboorte en bevalling. Met deze cijfers kunnen we de gegevens van ons ziekenhuis vergelijken met het Vlaamse gemiddelde.
 
Er zijn een aantal opvallende verschillen:
  • Het aantal keizersnedes in het Mariaziekenhuis is zeer laag, en dit al verschillende jaren.
  • Het aantal episiotomies (knip) en inleidingen ligt binnen ons ziekenhuis ook beduidend lager dan in het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. 
Onze uitstekende cijfers zijn te danken aan een uniform beleid op de dienst gynaecologie-verloskunde. De dienst streeft naar een zo natuurlijk mogelijk verloop van de bevalling. Bovendien volgt elke vrouw die binnenkomt om te bevallen dezelfde procedure, of het nu overdag, ’s avonds, ’s nachts of in het weekend is. Keizersnedes worden enkel uitgevoerd om medische redenen bijv. een stuitligging bij een eerste kind of als de baby in acuut gevaar is. Er worden dus geen keizersnedes uitgevoerd omdat het ‘iemand beter uitkomt’.
 
In onderstaande tabel kunt u het percentage van het Mariaziekenhuis (MZNL) vergelijken met het Vlaamse gemiddelde.
 
  2018   2017   2016
  MZNL Vlaams
gemiddelde
MZNL Vlaams
gemiddelde
MZNL Vlaams
gemiddelde
Inleiding bevalling 18,1 25,2 18,0 24,6 18,4 23,5
Epidurale verdoving 74,5 69,7 76,6 69,9 75,9 70,3
Keizersnede (sectio) 18,4, 21,8 16,2 20,9 17,5 20,9
Spontane bevalling zonder assistentie 73,3 68,8 73,9 68,4 72,4 68,5
Zuiger (Vacuüm interventie) + Verlostang  (Forceps) 8,1 9,4 8,8 9,9 8,9 9,7
Knip (Episiotomie) 20,6 39,7 22,6 42,3 24,1 44,5