Infosessies

Borstvoeding

Voorheen werden er op de afdeling materniteit rondleidingen en infosessies rond borstvoeding in groep georganiseerd.

Omwille van de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om deze sessies in groep door te laten gaan. Omdat wij het belangrijk vinden om tegemoet te komen aan de noden van onze zwangeren en hun partner, werd er een aangepaste regeling getroffen. Wij zijn vanuit de dienst materniteit gestart met het aanbieden van individuele infosessies rond borstvoeding, arbeid en bevalling.

Deze individuele sessies gaan elke donderdag door, enkel op afspraak.

Hebt u interesse?

U kan een afspraak maken via de vroedvrouw consultatie (tel. 011 82 62 86) of diensthoofd materniteit (tel. 011 82 62 85).

Prenatale kinesitherapie

Momenteel is het niet mogelijk om prenatale kinesitherapie in groep te organiseren. Daarom verwijzen wij u graag door naar de website voor gespecialiseerde kinesisten: www.bicap.be .Wij hopen in het najaar te heropstarten.