Commissie medische ethiek

De Commissie Medische Ethiek (CME) functioneert als 'plaatselijk ethische comité' van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum. Conform de Belgische wetgeving voert de Commissie Medische Ethiek de volgende taken uit:

  • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. De CME heeft een belangrijke rol in het stimuleren van ethisch overleg in de deelnemende ziekenhuizen.
  • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
  • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.


Adviesaanvraag klinische studie

De Commissie geeft op verzoek advies bij klinische studies. Om studies te mogen uitvoeren in een ziekenhuis is de onderzoeker wettelijk verplicht om ethisch advies te vragen. De commissie beoordeelt de volgende zaken:

  • De bekwaamheid van de onderzoeker,
  • biedt het ziekenhuis voldoende faciliteiten voor het onderzoek uit te voeren,
  • voldoet het informed consent aan de verwachtingen van de patiënt (volledigheid, in begrijpbare taal)

Is de studie in het kader van een (bachelor na) bachelor- of masterproef? Kijk dan bij 'stage' voor de juiste richtlijnen en aanvraagdocumenten.


Indienen van een klinische studie


Secretariaat Commissie Medische Ethiek


Leden commissie medische ethiek    

Voorzitter    Prof. dr. Popescu Neuroloog (RMSC)
Ondervoorzitter    dr. Schops Gynaecoloog (MZNL)
Secretaris    mevr. Strijbos Verpleegkundig stafmedewerker (RMSC/MZNL)
Leden

dr. Gal
mevr. Engelen
dr. Gijsen
dr. Bloemen
mrs. Klok
dr. Lammers
mevr. Lemiengre
Dr. Rogojan
dhr. Schildermans
Mevr. van de Ven
dr. Vermeyen
dr. Vliegen
mevr. Schelfhout

Pediater (MZNL)
Maatschappelijk medewerker / ombudsdienst (RMSC)
Gastro-enteroloog (MZNL)
Anesthesist (MZNL)
Jurist-advocaat (extern)
Algemeen geneesheer (RMSC)
Ethicus (extern)
Neuroloog (RMSC)
Hoofdverpleegkundige (RMSC)
Kwaliteitscoördinator (RMSC & MZNL)
Geriater (MZNL)
Huisarts (extern)
Diensthoofd patiëntenbegeleiding (MZNL)