Richtlijnen

Als ziekenhuis nemen we - net zoals alle ziekenhuizen in België - de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We willen graag benadrukken dat de veiligheid van onze medewerkers en patiënten onze hoogste prioriteit heeft.

Bezoekers (update 4/06)

Op maandag 8 juni starten we met een aangepaste bezoekregeling. Er wordt één bezoeker per gehospitaliseerde patiënt toegelaten, met een maximum van 1 uur. De patiënt mag het bezoek op de kamer ontvangen. 
 
Praktisch 
 • Bij opname kiest de patiënt wie zijn/haar vaste bezoeker is. Met deze bezoeker wordt een vast tijdstip van bezoek afgesproken. Dit vast tijdstip garandeert een spreiding van het bezoek op de afdeling.
  ​ Uitzondering: 
  • PAAZ: de bezoeker maakt een afspraak via de sociale dienst 
  • Intensieve zorg: de bezoeker maakt een afspraak via de afdeling intensieve zorg
 • Elke bezoeker meldt zich bij de onthaalbalie van het ziekenhuis, en daarna bij de verpleegkundige op de afdeling. 
 • Het bezoek is beperkt tot 1 uur.
 • Bezoek is toegestaan volgens de bezoekregels van de betreffende afdeling (zie hieronder).
Voorzorgsmaatregelen
 • Bezoek is enkel toegestaan als u als vaste bezoeker geregistreerd bent. 
  Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen niet op bezoek komen.
 • Bezoek is niet toegelaten bij patiënten die in isolatie verblijven, bij patiënten op het dagziekenhuis, en bij patiënten op een COVID-afdeling verblijven.
 • Kom enkel op bezoek als u geen symptomen vertoont van een mogelijke COVID-19 besmetting. Bent u in het verleden besmet geweest met COVID-19? Dan vragen we u om niet op bezoek te komen.
 • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens het gesprek. Hou steeds anderhalve meter afstand van de patiënt. 
 • Het meebrengen van geschenken, voeding en drank voor de patiënt is niet toegelaten. Het wisselen van was en linnen is wel toegestaan.
 • Voor overleg met de behandelende arts dienen aparte afspraken gemaakt te worden. Dit kan niet tijdens het bezoek aan de patiënt.
 • Ontsmet vóór en na het bezoek uw handen.
Bezoekregeling per afdeling

Afdeling

Bezoekuren

Bezoek vanaf ...

Frequentie

Reguliere afdelingen

15 tot 20 uur

dag 7 na de opname

Dagelijks

Intensieve zorg

13 tot 13.30 uur (max. 30 minuten)

dag 7 na de opname

1 keer per week

Materniteit

Enkel de partner

 • 8 tot 20 uur: indien partner niet overnacht
 • 24u/24u: indien partner overnacht.
  1 keer per dag mag de partner deafdeling verlaten

de bevalling

Dagelijks

Pediatrie

Enkel de ouders: 24u/24u
1 van de ouders mag steeds aanwezig zijn

dag van opname

Dagelijks

Geriatrie

15 tot 20 uur

dag van opname

Dagelijks

Palliatieve
patiënten

24u/24u: max. 2 personen per dag

dag van opname

Dagelijks

PAAZ

Week: 18 tot 20 uur
Weekend: 14 tot 17 uur en 18 tot 20 uur

dag 7 na opname

Dagelijks

 
Afwijkende bezoekregelingen
Voor bepaalde indicaties wordt er de dag na de opname éénmalig bezoek toegestaan. 
Na dit éénmalig bezoek is een volgend bezoek pas mogelijk op dag 7 van de opname 
en volgens de geldende afspraken van de betrokken afdeling.

Afdelingen

Afspraak bezoek

Opname via spoedgevallendienst

Eenmalig bezoek de dag na opname

Opname op intensieve zorg

Eenmalig bezoek de dag na opname

Ingreep voor een oncologische indicatie

Eenmalig bezoek de dag na de ingreep

Patiënten (update 4/05)

We willen je in de eerste plaats geruststellen: we verzekeren je dat je met een gerust hart naar het ziekenhuis kan komen. Zoals je vast zal begrijpen, vragen  we wel om onderstaande afspraken te respecteren. Dankjewel!
 • Zet je eigen mondmasker op.
  Heb je een eigen mondmasker? Zet dit dan zeker op als je naar het ziekenhuis komt. Mocht je geen eigen mondmasker hebben, krijg je een wegwerpexemplaar voor je het ziekenhuis binnen gaat. Hou dit mondmasker op tot je terug in de auto bent.
 • Kom alleen, een begeleider wacht in de auto.
 • We vragen je met aandrang om alleen te komen. Kinderen en hulpbehoevenden mogen natuurlijk vergezeld worden door een begeleider. Voel je je onzeker omdat je alleen bent? Er zijn vrijwilligers in het ziekenhuis om je te begeleiden als dat nodig blijkt te zijn.
  Je begeleider wacht best op je in de auto gedurende de consultatieperiode.
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg.
  Kom op tijd, maar zeker niet te vroeg. We vragen je om in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van je consultatie. Dit om te voorkomen dat er te veel patiënten in de wachtzaal of inkomhal zitten.
  Ook personen die zich met de auto laten afzetten door een begeleider vragen wij om in de auto te wachten tot 15 minuten voor de start van je consultatie.
 • Hoe verloopt het praktisch?
  • Aan de rotonde van het ziekenhuis wordt gevraagd voor welke reden je naar het ziekenhuis komt. Een medewerker vertelt je vervolgens waar je je mag aanmelden. 
  • Kom je voor een raadpleging?
   • Dan word je doorverwezen naar de blauwe container op de bezoekersparking. Hier gebeurt een eerste screening. 
   • Ten vroegste 15 minuten voor je consultatie ga je naar de hoofdingang. Bij binnenkomst word je gevraagd om je handen te ontsmetten.  
   • In de inkomhal schrijf je je in aan een inschrijvingskiosk. 
   • Ga daarna rechtstreeks naar de wachtzaal van de afdeling waar je een afspraak hebt. 
   • In de wachtzaal is gemarkeerd op welke stoel je kan plaatsnemen. Dit is om zeker voldoende afstand tussen patiënten te bewaren. 
   • Na je raadpleging verlaat je onmiddellijk het ziekenhuis.
    Heeft een begeleider je met de auto gebracht? Vraag hem/haar dan om op de bezoekersparking te wachten of je zeker tijdig op te pikken. Wachten in het ziekenhuis is namelijk niet toegestaan.
 • Ontsmet en was je handen.
  Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis. Was bij thuiskomst goed je handen met water en zeep.
Bedankt voor je begrip en om deze maatregelen strikt toe te passen.
TVLimburg maakte een reportage over hoe het ziekenhuis geherorganiseerd is nu we weer starten met consultaties en onderzoeken, alsook over enkele maatregelen die we nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Ben je zwanger en heb je vragen over je zwangerschap/bevalling? Op de pagina van gynaecologie krijg je meer informatie.

Richtlijnen voor het wisselen van vuil en zuiver linnen van patiënten (Update: 3 april)

 • Vermeld op de zak duidelijk (meisjes)naam, geboortedatum en, indien geweten, het kamernummer van de patiënt.
 • De wisseling van vuil en zuiver linnen is enkel mogelijk op:
  • woensdag van 18 tot 20 uur
  • zaterdag van 11 tot 14 uur
 • Was het linnen van de patiënt apart, en op 60 graden.
We willen vragen om geschenken voor je naaste zoveel mogelijk te beperken, om zo de kans op besmetting te minimaliseren.
Heb je toch een geschenk? Dan mag je dit in de zak met proper linnen steken.