IK ZORG MEE, want mensen zorgen ... voor mensen!

BE36 4527 5216 4181
BIC: KRED BE BB 
Op naam van vzw Boemerang
Vermelding: Ik zorg mee
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

 
Wat gaan we doen met uw steun?
  • Onze patiënten een hart onder de riem steken. 
    Het is moeilijk voor onze patiënten om geen bezoek te mogen ontvangen. Daarom voorzien we tablets (videochat!) en doen we extra inspanningen om hen even het ziek-zijn te laten vergeten.
  • Onze medewerkers mentaal ondersteunen. 
    De strijd tegen corona is fysiek én mentaal een zwaar gevecht. Daarom is het belangrijk dat we professionele ondersteuning bieden in deze stressvolle periode. Want we moeten al het mogelijke doen om onze artsen en medewerkers gezond en aan het werk te houden.
  • Onze vrijwilligers het juiste materiaal geven.
    Dagelijks zetten we vrijwilligers in om ons te helpen. Ze hebben materiaal nodig om hun taak goed te kunnen doen. Want dankzij hun hulp kunnen we onze eigen medewerkers op andere plaatsen laten helpen.

Uw hartverwarmende steun maakt ons trots.

Het toont dat wij elkaar in moeilijke tijden helpen en in elkaar geloven.