Erelonen en ereloonsupplementen

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd.

Bovenop het basistarief voor een verstrekking kan elke betrokken arts u een ereloonsupplement aanrekenen. Het supplement wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 150 % houdt in dat u anderhalve keer het verbintenistarief betaalt. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijv. anesthesist, cardioloog, ...).

Ereloonsupplementen bij een RAADPLEGING (ambulante honoraria en technische verstrekkingen)

De conventiestatus van een arts bepaalt of de arts ereloonsupplementen mag aanrekenen bij een consultatie.
Een arts kan op drie manieren geconventioneerd zijn:
 

 • Volledig geconventioneerd (code factuur C)
  De arts houdt zich aan het afgesproken tarief en rekent geen ereloonsupplementen aan op een raadpleging.
   
 • Gedeeltelijk geconventioneerd (code factuur PC)
  De arts is op bepaalde plaatsen, dagen en uren niet geconventioneerd en mag op die momenten ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.
 • Niet geconventioneerd (code factuur NC)
  De arts mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.

Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een consultatie?

  Geconventioneerde arts Gedeeltelijk geconventioneerde arts Niet-geconventioneerde arts
Consultatie Neen Ja, afhankelijk van plaats, dag en uur Ja

Ereloonsupplementen bij een OPNAME

Bij een opname of een dagopname mag de arts enkel ereloonsupplementen aanrekenen als u kiest voor een eenpersoonskamer. In het Mariaziekenhuis mogen de ereloonsupplementen niet hoger zijn dan 150%. Of een arts al dan niet geconventioneerd is, heeft in het Mariaziekenhuis dus geen invloed.

Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een opname?

  Geconventioneerde arts Gedeeltelijk geconventioneerde arts Niet-geconventioneerde arts
Opname op
gemeenschappelijke kamer
Neen Neen Neen
Opname op
eenpersoonskamer
Ja, max. 150% Ja, max. 150% Ja, max. 150%
Zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen moet u zelf betalen, tenzij u over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Het ziekenfonds of de arbeidsgevallenverzekering betalen deze supplementen niet terug. Bij twijfel informeert u best bij uw verzekering.

Vraag gerust uitleg aan uw behandelende arts over de ereloonsupplementen die hij zal aanrekenen.

Conventiestatus van een arts

Wilt u weten of uw arts geconventioneerd is? U kunt de conventiestatus opzoeken op de website van het RIZIV. U vindt hier ook de registratie- en vergunningsstatus van de arts.

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen

Om de twee jaar wordt een overeenkomst gesloten tussen artsen en ziekenfondsen: het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Deze overeenkomst bevat onder meer een afspraak over de tarieven voor geneeskundige prestaties. Elke geneesheer kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie. Lees meer op de website van het RIZIV.