Kostenraming: gemiddelde kostprijs van een ingreep

U weet graag op voorhand hoeveel uw ingreep ongeveer gaat kosten. Daarom hebben we van veel voorkomende ingrepen een kostenraming* gemaakt. Deze kostenraming geeft de gemiddelde kostprijs van de ingreep. De uiteindelijke prijs kan daarvan afwijken, bijvoorbeeld omdat u langer in het ziekenhuis bent gebleven, bijkomende ingrepen of onderzoeken hebt ondergaan, …

De kostprijs is ook afhankelijk van hoe u verzekerd bent bij uw ziekenfonds:

 • Gewoon verzekerd

  • Als u een bijkomende hospitalisatieverzekering heeft afgesloten, neem dan voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmakelaar.
 • Verhoogde tegemoetkoming

  • Afhankelijk van uw inkomen of hoedanigheid, heeft u recht op een verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds. Voorheen werd het recht op deze tussenkomst geregeld via het Omniostatuut of via het RVV-statuut (rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming). Sinds 1 januari 2014 werden deze regelingen samengevoegd tot één systeem: de verhoogde tegemoetkoming. Onder meer weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (vroegere WIGW) hebben, afhankelijk van het inkomen, recht op een verhoogde financiële tussenkomst. Voor de precieze voorwaarden van dit statuut kunt u terecht bij uw mutualiteit.
 • Zonder tussenkomst ziekenfonds of verzekering

  • Patiënten die niet zijn aangesloten bij een Belgische ziekteverzekering (bijv. buitenlandse patiënten).


Meer info

Staat de ingreep die u moet ondergaan er niet tussen? Neem dan contact op met Goele Schreurs op het nummer 011 826 452. Zij kan u een kostenraming op maat maken.

Goele zal u onder andere volgende vragen stellen:

 • Voor welke ingreep komt u naar het ziekenhuis? (vraag het juiste RIZIV-nummer aan uw arts!)
 • Wie is uw behandelende arts?
 • Welk type kamer wenst u?
 • Hoe bent u verzekerd?
 • Hoe kunnen wij u bereiken?

* Het is mogelijk dat recente prijswijzigingen nog niet vermeld staan op de website. U kunt steeds een prijsraming opvragen.