Kinderdaghospitaal

In het kinderdaghospitaal kan uw kind een ingreep ondergaan en nog dezelfde dag naar huis terugkeren.

Wij contacteren u de dag voor de opname om het uur af te spreken waarop wij u en uw kind in het ziekenhuis verwachten.

U kunt niet komen? Verwittig dan tijdig:


Voorbereiding

Voorbereiding thuis

Heel belangrijk is om uw kind thuis voor te bereiden op de opname. Begin liefst al enkele dagen op voorhand met de voorbereiding, en herhaal de uitleg over het ziekenhuis regelmatig, vooral bij jonge kinderen.

 • Leg uit wat er gaat gebeuren, op een eenvoudige en duidelijke manier die  aangepast is aan de leeftijd van uw kind.
 • Beperk u tot de dingen die uw kind bewust zal meemaken: wat hij of zij zal zien, voelen, horen, ruiken, proeven,… Details over een operatie bijvoorbeeld zijn niet echt van belang.
 • Bespreek de opname niet vlak voor het slapen gaan.
 • Geef altijd eerlijke informatie aan uw kind. Een prik doet nu eenmaal pijn en sommige onderzoeken ook.
 • Praat met uw kind over de dingen die anders zullen zijn dan thuis. Bijvoorbeeld: als uw kind niet uit bed kan of mag, moet hij of zij plassen op een bedpan of in een urinaal.
 • Als u meerdere kinderen hebt, betrek hen dan ook bij de opname. Zo weten zij ook wat er met hun broertje of zusje gaat gebeuren.
 • Benadruk en herhaal regelmatig dat uw kind straks weer thuiskomt.

 

Voorbereiding de dag van opname

 • Zorg dat u op tijd bent. Als uw kind nog niet ingeschreven is, komt u het best 20 minuten voor de afgesproken tijd.
 • Laat uw kind ‘s morgens een bad of douche nemen.
 • Moet uw kind nuchter zijn? Dit wil zeggen niet eten en niet drinken (ook geen water) vanaf middernacht. Probeer wel om zelf genoeg te eten want het kan een lange dag worden.
 • De dokter kan u het tijdstip van operatie en/of ontslag op voorhand meedelen, maar houd er rekening mee dat dit tijdstip nog kan veranderen.

 

Wat meebrengen voor de inschrijving van uw kind?

 • kleefbriefjes van het ziekenfonds van uw kind
 • de namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens het verblijf van uw kind eventueel kunnen contacteren
 • de documenten of het pasje van uw  hospitalisatieverzekering als u die heeft
 • bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit? Neem een Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering mee

 

Wat meebrengen van persoonlijke spullen?

 • als uw kind speciale voeding krijgt, breng die dan mee
 • eventueel een eigen flesje (deze flesjes kunt u niet in het ziekenhuis steriliseren)
 • een lievelingsknuffel
 • vertrouwd speelgoed
 • een (reserve) fopspeen

 

Wat meebrengen voor de medische verzorging?

 • de ingevulde formulieren in het opnameboekje, als uw behandelende arts u dit vooraf ter invulling gaf
 • de bloedgroepkaart en vaccinatiekaart van uw kind
 • een lijst van de medicatie die uw kind gebruikt met dosis en tijdstip van inname
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • eventuele recente medische documenten zoals bloeduitslagen, ...
Zorg dat alles wat u meebrengt voorzien is van de naam van uw kind!
Luiers, vochtige doekjes en specifieke zuigelingenvoeding zijn in het ziekenhuis aanwezig.

Wie verwittigen?

U verwittigt zelf:

 • uw verzekeringsmaatschappij

Het Mariaziekenhuis verwittigt:

 • uw ziekenfonds
 • uw huisarts

Als u de naam van uw huisarts vermeldt op het opnameformulier, wordt uw huisarts automatisch van de opname verwittigd. Wenst u dit niet? Meld dit dan aan de dienst inschrijvingen.

Inschrijving

Voor elke opname moet u zich inschrijven. Kom daarom 15 minuten voor het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis. Soms is het druk aan de inschrijvingsautomaten en moet u even wachten.

De inschrijvingsautomaten vindt u links in de inkomhal. Meld uw kind ALTIJD eerst aan bij een automaat met zijn of haar Kids-ID. De automaat laat u eerst de gegevens van uw kind controleren, en geeft u vervolgens een volgnummer. Met dit volgnummer mag u plaatsnemen in de wachtzaal. U bent aan de beurt als uw volgnummer op het scherm verschijnt.

Ook als uw kind geen Kids-ID heeft, moet u zich aanmelden aan een inschrijvingsautomaat. De automaat geeft u namelijk uw volgnummer.

Geef volgende documenten aan de medewerker van de inschrijvingen:

 • opnameformulier of opnamemapje
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds van uw kind
 • eventueel het pasje en/of documenten van uw verzekeringsinstelling
Kom op tijd! Soms is het druk aan de inschrijvingen en moet u even wachten.
Inschrijven kan in 5 eenvoudige stappen. Lees hier alvast hoe u dit doet (pdf).

Kamerkeuze

Voor uw verblijf in het ziekenhuis kunt u kiezen tussen twee kamertypes. De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorg, enkel op het comfort van uw verblijf.

U heeft de keuze tussen:

 • een 2-persoonskamer
 • een 1-persoonskamer

Houd er rekening mee dat u voor een eenpersoonskamer meer betaalt dan voor een tweepersoonskamer en dat een arts tot 100% ereloonsupplementen mag aanrekenen op een eenpersoonskamer. Meer informatie over de kostprijs van de verschillende kamers vindt u in de rubriek ziekenhuisfactuur.

Dienst inschrijvingen

Openingsuren: 7 tot 18 uur (maandag tot vrijdag) – op andere uren meldt u zich aan het onthaal.
Blok: A

Verloop dagopname kinderdagziekenhuis

Hieronder vindt u een beschrijving van het verloop van een dag in het kinderdagziekenhuis. Deze info kan u ook bekijken via de video onderaan.

Naar de kamer

Na de inschrijving brengt een onthaalvrijwilliger jullie naar de kinderafdeling. Een verpleegkundige brengt jullie vervolgens naar de kamer. Hij overloopt samen met u de ingevulde papieren. Uw kind krijgt een identificatiearmbandje, zijn of haar temperatuur wordt genomen en wordt gewogen.

De pedagogisch medewerksters hebben een voorbereidingsboek met foto’s en overlopen dit graag met jullie. Uw kind mag spelen of tv-kijken tot het tijdstip van de operatie of het onderzoek. Voor speelgoed kunnen jullie terecht in de speelzaal bij de pedagogisch medewerksters.

Bezoek

Ouder(s) of een volwassen begeleider mogen de hele dag bij uw kind blijven. Bezoek is niet toegestaan.

Naar de operatiezaal

Voor jullie naar de operatiezaal vertrekken, moet uw kind nog even naar het toilet gaan. Daarna wordt het operatieschortje aangedaan en krijgt uw kind een premedicatie toegediend, om hem of haar tot rust te laten komen.

De verplaatsing naar de operatiezaal gebeurt in bed of op de arm van de ouders. Een vertrouwde knuffel of fopspeen mag altijd mee. Zorg wel dat de naam van uw kind er duidelijk opstaat. Aangekomen bij de operatiezaal, mag één van de ouders zich omkleden en meegaan naar de voorbereidingsruimte. Hier kunt u afscheid nemen van uw kind voor hij of zij naar de operatiezaal gaat.

Tijdens de operatie

Tijdens de operatie kunt u wachten in de kamer van uw kind. Op de afdeling kunt u koffie, thee en water krijgen.

Na de operatie

Wanneer de operatie voorbij is, wordt uw kind naar de ontwaakruimte gebracht. De verantwoordelijke verpleegkundige brengt u hiervan op de hoogte. Eén van de ouders mag naar de ontwaakruimte (opnieuw omkleden).

Als uw kind goed wakker is, worden jullie terug naar de kamer begeleid. De behandelende arts komt meestal nog langs om verdere afspraken te maken. Hij bepaalt het uur van ontslag. Houd er rekening mee dat een dagopname een volledige dag kan duren.

Om het wachten wat aangenamer te maken, mag uw kind opnieuw gebruik maken van onze speelzaal om er te spelen of speelgoed te ontlenen. De pedagogische medewerksters helpen u graag verder. Uw kind kan ook televisie of een videofilm kijken. Elke kamer heeft een televisie met videokanaal (zender 45). Er zijn video’s voorzien voor alle leeftijden. Als de arts geweest is en alles in orde is, mogen jullie naar huis.

Naar huis

De behandelende arts laat u tijdig weten wanneer uw kind ontslagen wordt.. De verpleegkundige vertelt u om hoe laat u en uw kind mogen vertrekken, en zorgt voor de administratieve afhandeling van uw vertrek. Het is belangrijk dat u uw kind uitschrijft als u naar huis vertrekt. Ga hiervoor naar de ontslagbalie in de inkomhal.

Kijk voor uw vertrek na of u niets vergeten bent (speelgoed, tutje, medicatie, …).

Bij uw ontslag kunt u volgende documenten meekrijgen:

 • informatie over uw verdere nabehandeling
 • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
 • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
 • een datum voor controleraadpleging

Nazorg

De verantwoordelijke verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of uw kind terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Medicatie

Een ziekenhuisapotheek mag slechts voor twee dagen medicatie meegeven voor thuis. Zorg ervoor dat u weet welke medicatie uw kind thuis moet verder nemen. Uw behandelende arts zal u hiervoor een voorschrift bezorgen ofwel verwijst hij u door naar uw huisarts voor verdere opvolging.

Uw huisarts

Uw behandelende arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw vertrek uit het ziekenhuis. Hij krijgt een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over de eventuele nazorg.

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur een aantal maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.

De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een vergoeding van uw hospitalisatieverzekering. Voor sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Blok: 
C

Verdieping 1
 

plan chirurgisch daghospitaal