Spoedopname

Voor dringende geneeskundige verzorging kunt u dag en nacht terecht op onze spoedgevallendienst. Nadat u uw kind op spoed heeft aangemeld, zal de verpleegkundige het administratief dossier in orde brengen. Afhankelijk van het uur waarop u zich op spoed heeft aangemeld, gaat uw kind nog dezelfde dag of de volgende ochtend naar zijn of haar kamer.

Aankomst

Uw kind kan op de volgende manieren worden binnengebracht:

 • eigen vervoer (via de overdekte toegang tot spoed kan u zich aanmelden en vervolgens de auto gaan parkeren op de parking achter spoed)
 • ziekenwagen (opgeroepen via de 100-centrale)
 • ziekenwagen secundair (bijv. Rode Kruis, Vlaams Kruis, …)

MUG

Als uw kind dringende hulp nodig heeft, kunt u beroep doen op de MUG van het Mariaziekenhuis. U kunt deze oproepen via de 100-centrale met het nummer 100 of 112.

De MUG (Mobiele Urgentie Groep) van het Mariaziekenhuis is een extra schakel in de dringende medische hulpverlening. Het is een apart interventievoertuig met aan boord een MUG-arts en MUG-verpleegkundige. Ze leveren bijkomende hulpmiddelen en professionele hulpverlening in kritieke situaties. Voorbeelden hiervan zijn ongevallen met geknelde personen, zwaar kritieke patiënten, vele slachtoffers,… Deze interventiewagen kan geen patiënten vervoeren.

Meer info?

Via onderstaande openklapmenu's kan u meer lezen over de verschillende momenten van een spoedopname. De video onderaan toont u hoe een dag op spoed er uit ziet. Neem zeker eens een kijkje!

Voorbereiding

Wat meebrengen voor de inschrijving van uw kind?

 • kleefbriefjes van het ziekenfonds van uw kind
 • de namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens het verblijf van uw kind eventueel kunnen contacteren.
 • de documenten of het pasje van de hospitalisatieverzekering als u die heeft
 • bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit? Neem een Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering mee

Wat meebrengen voor de medische verzorging van uw kind?

 • de ingevulde formulieren in het opnameboekje, als uw behandelende arts u dit vooraf ter invulling gaf
 • de bloedgroepkaart en vaccinatiekaart van uw kind
 • een lijst van de medicatie die uw kind gebruikt met dosis en tijdstip van inname
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • eventuele recente medische documenten zoals bloeduitslagen, ...
 • eventuele dieetvoorschriften

Wat meebrengen van persoonlijke spullen voor uw kind?

 • als uw kind speciale voeding krijgt, breng dit dan mee.
 • eventueel een eigen flesje (deze flesjes kunt u niet in het ziekenhuis steriliseren)
 • een (reserve) fopspeen
 • een lievelingsknuffel
 • vertrouwd speelgoed

Zorg dat alles wat u meebrengt voorzien is van de naam van uw kind.
Luiers, vochtige doekjes en specifieke zuigelingenvoeding zijn in het ziekenhuis aanwezig.

Wat meebrengen van persoonlijke spullen voor uzelf?

Blijft u zelf overnachten? Breng dan ook het volgende mee:

 • kleren, pyjama, ondergoed, kamerjas, pantoffels, …
 • toiletgerief
 • waardevolle voorwerpen? Deze kunt u opbergen in de safe op de kamer. Deze safe werkt met een code die u zelf kunt instellen.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies van persoonlijke spullen.

Wie verwittigen?

U verwittigt zelf:

 • uw verzekeringsmaatschappij

Het Mariaziekenhuis verwittigt:

 • uw ziekenfonds
 • uw huisarts

 

Als u de naam van uw huisarts vermeldt op het opnameformulier, wordt uw huisarts van de opname van uw kind verwittigd. Wenst u dit niet? Meld dit dan aan de dienst inschrijvingen.

Inschrijven

Een verpleegkundige of onthaalmedewerker zal uw kind inschrijven bij aankomst. Als de toestand van uw kind te dringend is, wordt u eerst geholpen en gebeurt de inschrijving op een later tijdstip.

Geef volgende gegevens en documenten door aan de onthaalmedewerker:

 • kleefbriefjes van het ziekenfonds van uw kind
 • naam van de huisarts
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • verzekeringspapieren school?
 • de documenten of het pasje van de hospitalisatieverzekering als u die heeft
 • bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit? Neem een Europese verzekeringskaart, het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering mee

Gevraagde documenten niet bij?

Had u bij uw aankomst op de spoedgevallendienst niet alle gegevens bij? Gelieve dan de gevraagde gegevens zo snel mogelijk door te geven. Dit kan op volgende manieren:

 • geeft ze af aan het onthaal in de inkomhal
 • fax ze naar 011 826 000
 • mail ze naar onthaal@mznl.be
 • stuur ze op naar Mariaziekenhuis vzw – opnamedienst - Maesensveld 1 - 3900 Pelt

Vermeld duidelijk naam en geboortedatum van uw kind en dat het om de ontbrekende gegevens van het dossier van uw kind gaat.

Verloop spoedopname

Wachttijden

Als alle onderzoekskamers in gebruik zijn, is het mogelijk dat we u vragen even te wachten in de wachtzaal. Bij levensbedreigende aandoeningen helpen wij u steeds onmiddellijk in een van de speciaal daartoe uitgeruste kamers.

De wachttijden worden tot een minimum beperkt. Toch kan het gebeuren dat u en uw kind even geduld moeten oefenen. Wachttijden vinden hun oorsprong in en zijn afhankelijk van de drukte op spoedgevallen: de planning van de onderzoeken, de consultatie van de geneesheer-specialisten en de opnameplanning op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

De volgorde van onderzoek en behandeling wordt in de eerste plaats bepaald door de ernst en de aard van het probleem bij elke patiënt. Het kan dus zijn dat iemand die na u binnenkomt, eerder geholpen wordt. Wij doen in elk geval al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Vraag gerust bijkomende informatie over hoe lang en waarom u moet wachten aan de verpleegkundige.

Onderzoeken

Afhankelijk van de situatie van uw kind, worden bepaalde onderzoeken uitgevoerd. Sommige onderzoeken kunnen op de spoedgevallendienst plaatsvinden, zoals bloedafname, urineonderzoek, … Voor andere onderzoeken zoals radiografische opnames brengen wij uw kind naar een medisch-technische dienst. Voor specifieke onderzoeken wordt uw kind naar een gespecialiseerde consultatieruimte gebracht.

Daarna kan het zijn dat u een tijdje moet wachten. De spoedarts heeft meestal de resultaten van de onderzoeken nodig om te kunnen beslissen of u opgenomen of ontslagen zal worden.

Bezoek

Het begeleiden van een kind op de spoedgevallendienst is mogelijk: beide ouders mogen bij het kind blijven tijdens het onderzoek op spoed. Alle andere begeleiders vragen we plaats te nemen in de wachtzaal. Bezoek is niet mogelijk.

Opname of naar huis

Na uw onderzoek op de spoedgevallendienst zijn er 3 mogelijkheden:

1) Uw kind wordt opgenomen

Uw kind verhuist van de spoedgevallendienst naar een verblijfsafdeling of observatieafdeling.

Meer informatie over de verschillende kamertypes en de kosten hieraan verbonden vindt u in de rubriek kosteninformatie.

2) Uw kind blijft op spoed ter observatie

De arts kan bepalen dat uw kind voor een korte periode, meestal enkele uren, ter observatie blijft op de spoedgevallendienst. Daarna beslist hij of uw kind wordt opgenomen of naar huis mag gaan.

3) Uw kind mag naar huis

Uw kind mag naar huis als de arts hiervoor toestemming heeft gegeven. Het is belangrijk dat u uw kind laat uitschrijven als u naar huis vertrekt. Ga hiervoor naar de ontslagbalie in de inkomhal. Kijk voor uw vertrek na of u niets vergeten bent (waardevolle voorwerpen in uw safe, meegebrachte RX-opnames, medicatie, …).

Bij ontslag krijgt u verschillende documenten mee: resultaten van onderzoeken, afwezigheidsattesten, verzekeringsformulieren, … Bewaar zorgvuldig alle documenten die u meekrijgt.


Niet vergeten!
 • Laat uw vaccinatiekaart invullen als uw kind een vaccinatie heeft gekregen.
 • Heeft uw kind voor school een attest nodig? Vraag er naar.

Nazorg

De verantwoordelijke verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of u terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Medicatie

Een ziekenhuisapotheek mag slechts voor twee dagen medicatie meegeven voor thuis. Zorg ervoor dat u weet welke medicatie uw kind thuis moet verder nemen. Uw behandelende arts zal u hiervoor een voorschrift bezorgen ofwel verwijst hij/zij u door naar uw huisarts voor verdere opvolging.

Uw huisarts

Uw behandelende arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw vertrek uit het ziekenhuis. Hij krijgt een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over de eventuele nazorg.

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur een aantal maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.

De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een vergoeding van uw hospitalisatieverzekering. Voor sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Informatiefilm spoedgevallen Mariaziekenhuis Overpelt