Psychologische ondersteuning

Naar aanleiding van uw opname kunnen er in het kader van uw ziek-zijn belemmerende factoren zoals angstgevoelens, depressie,... op de voorgrond treden. Uw behandelende arts kan dan de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding. De psycholoog biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.

Onze psychologen zijn elk gekoppeld aan een zorgprogramma. De psychologische bijstand binnen een zorgprogramma is gratis.

Kampt u met psychologische problemen gekoppeld aan uw opname en valt u niet onder een van deze zorgprogramma's? Dan kan uw behandelend arts een aanvraag doen tot raadpleging bij de liaison psycholoog. De bijstand die niet in een zorgprogramma opgenomen kan worden, wordt aangerekend. De bijdrage hiervoor bedraagt 60 euro. Vraag hierover gerust meer informatie aan uw arts of aan uw psycholoog. 

Contact

psychologen@noorderhart.be