Psychologische ondersteuning

Naar aanleiding van uw opname kunnen er in het kader van uw ziek-zijn belemmerende factoren zoals angstgevoelens, depressie,... op de voorgrond treden. Uw behandelende arts kan dan de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding. De psycholoog biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.

Onze psychologen zijn elk gekoppeld aan een zorgprogramma. Kampt u met psychologische problemen gekoppeld aan uw opname en valt u niet onder een van deze zorgprogramma's? Dan wordt er vanuit de 'dienst patiëntenbegeleiding' gekeken hoe wij u alsnog kunnen verder helpen. Indien nodig wordt er een raadpleging bij de psychiater gevraagd.

De psychologische bijstand binnen een zorgprogramma is gratis. De bijstand die niet in een zorgprogramma opgenomen kan worden, wordt aangerekend. De bijdrage hiervoor bedraagt 40 euro. Vraag hierover gerust meer informatie aan uw arts, het diensthoofd patiëntenbegeleiding (Anke Schelfhout) of aan uw psycholoog.
 

Esther Beckers 011 82 60 77 Zorgprogramma oncologie, lotgenoten & palliatief support team
Ann Boonen 011 82 62 36 Zorgprogramma psychiatrie
Celine Vanden Boer  011 82 62 38 Zorgprogramma geriatrie & algologische raadpleging
Sigrid Claes 011 82 60 78 Zorgprogramma oncologie, palliatief support team & diabetes
Isabelle Hermans 011 82 60 81 Geheugenkliniek
Karlien Kuyken 011 82 60 76 Zorgprogramma oncologie, cardiale revalidatie & rookstopbegeleiding
Laure Rubens 011 82 60 79 Kinderpsychologie
Christof Van Baekel 011 82 60 80 Zorgprogramma psychiatrie, psychiatrisch dagziekenhuis & obesitasraadpleging
Séline Vandecasteele   Zorgprogramma geriatrie
Ruth Vandewaerde 011 82 65 34 Zorgprogramma oncologie & palliatief support team