Begeleidingsteams (interne support teams)

Geriatrisch support team

Oudere patiënten komen niet altijd op de afdeling geriatrie terecht. Het geriatrisch support team stelt daarom haar deskundigheid ter beschikking van de artsen en de verpleegkundigen die een oudere patiënt behandelen op een andere afdeling. Ook de patiënt kan rekenen op ondersteuning vanuit het geriatrisch support team.

Geriatrisch support team
Tel. 011 826 395 (Elke voormiddag, en op dinsdag- en donderdagnamiddag)
ilt@mznl.be

 

Oncologisch begeleidingsteam

Het oncologisch begeleidingsteam biedt advies, begeleiding en ondersteuning als onderdeel van de oncologische zorg. De oncocoaches coördineren, in samenspraak met de betrokken geneesheer-specialisten, het zorgtraject van de oncologische patiënten. Zij trachten dit te realiseren door de patiënten op specifieke scharniermomenten doorheen het zorgtraject persoonlijk te begeleiden.

Het team werkt multidisciplinair: de oncocoaches, de sociale dienst, de (onco)psychologen, de oncodiëtiste, de oncoloog, geneesheer-specialisten,… ondersteunen de oncologische patiënt, elk vanuit zijn of haar eigen invalshoek. Via deze nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines en de zorgeenheid trachten we te zorgen voor een optimale zorg voor de patiënt.

Meer info over kanker vindt u op: www.kanker.be/info of bekijk de infofilm.

Oncologisch begeleidingsteam
oncologischbegeleidingsteam@mznl.be

 

Palliatief support team

Het palliatief support team bestaat uit een arts, een palliatief verpleegkundige en een psycholoog. Zij worden bijgestaan door de sociale dienst en de pastorale dienst.
 Voor elke vraag over palliatieve zorg kunt u bij hen terecht. Zij kunnen u dagelijks bijstaan door te luisteren naar uw verhaal, ongemakken, vragen, verlangens, … Het team heeft speciale aandacht voor u en helpt u waar mogelijk.

Ze geven ook advies aan uw zorgverleners, in overleg met uw behandelende arts. Zo wil het palliatief support team een zo hoog mogelijk kwalitatief comfort bieden aan patiënten van wie de ziekte hardnekkig is en een aangepaste verzorging noodzakelijk is.
 Daarnaast waken zij er ook over dat het ontslag van een palliatieve patiënt zo vlot mogelijk verloopt. Dit gebeurt in samenwerking met het lokale netwerk voor palliatieve zorg en de thuiszorg.

Palliatief support team
pst@mznl.be

 

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

Naast onze interne begeleidingsteams, kunt u soms ook beroep doen op een patiëntenvereniging. Met een aantal patiëntenverenigingen hebben we een structurele samenwerking. Een overzicht hiervan vindt u bij over ons > samenwerkingsverbanden > patiëntenverenigingen.