Begeleidingsteams (interne support teams)

Geriatrisch support team

Oudere patiënten komen niet altijd op de afdeling geriatrie terecht. Het geriatrisch support team stelt daarom haar deskundigheid ter beschikking van de artsen en de verpleegkundigen die een oudere patiënt behandelen op een andere afdeling. Ook de patiënt kan rekenen op ondersteuning vanuit het geriatrisch support team.

Geriatrisch support team
Tel. 011 826 395 (Elke voormiddag, en op dinsdag- en donderdagnamiddag)
gst@noorderhart.be

 

Oncologisch begeleidingsteam

Het oncologisch begeleidingsteam biedt advies, begeleiding en ondersteuning als onderdeel van de oncologische zorg. De oncocoaches coördineren, in samenspraak met de betrokken geneesheer-specialisten, het zorgtraject van de oncologische patiënten. Zij trachten dit te realiseren door de patiënten op specifieke scharniermomenten doorheen het zorgtraject persoonlijk te begeleiden.

Het team werkt multidisciplinair: de oncocoaches, de sociale dienst, de (onco)psychologen, de oncodiëtiste, de oncoloog, geneesheer-specialisten,… ondersteunen de oncologische patiënt, elk vanuit zijn of haar eigen invalshoek. Via deze nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines en de zorgeenheid trachten we te zorgen voor een optimale zorg voor de patiënt.

Meer info over kanker vindt u op: www.kanker.be/info of www.komoptegenkanker.be.

Oncologisch begeleidingsteam
oncologischbegeleidingsteam@noorderhart.be

 

Palliatief support team

Het palliatief support team (PST) is een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, verpleegkundigen, psychologen, een pastoraal medewerker en medewerkers van de sociale dienst. 
 
Wat doet het PST?
Het PST helpt patiënten om de hoogst mogelijke levenskwaliteit op ieder moment van de ziekte te zoeken. Ze stemmen met andere woorden de zorg af op de behoeften van de patiënt. 
Het PST werkt hiervoor nauw samen met de behandelend arts en het verpleegkundig team van de afdeling. Het PST neemt de zorg niet over, maar adviseert de behandelende artsen en het verpleegkundig team over pijn en symptoomcontrole, psychosociale en spirituele zorg, vocht en voeding, en sociale dilemma’s. 
 
Het PST faciliteert ook de overgang naar huis, of naar de palliatieve eenheid.
De palliatieve afdeling is speciaal ingericht om aan de noden van de palliatieve patiënt en zijn familie te beantwoorden. 
Voor een naadloze overgang van de zorg bij het naar huis gaan, werken de medewerkers van de sociale dienst actief samen met de thuiszorg:
  • De huisarts
  • De thuisverpleegkundigen en andere paramedici
  • De thuiszorgdiensten
  • Pallion (de palliatieve Limburgse ondersteuningsequipe)
Daarnaast creëren ze omstandigheden om een waardig afscheid mogelijk te maken, met respect voor filosofische overtuiging en zingeving. 
 
Wie kan beroep doen op het PST?
Patiënten en hun naasten kunnen kosteloos aankloppen bij het palliatief support team.
 
Wanneer kan je beroep doen op het PST?
Tijdig inschakelen van het PST is aangewezen. Palliatieve zorg beperkt zich niet tot de laatste levensfase: het team staat op elk moment van de ziekte paraat. Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen. 
 
Verliesverwerking voor naasten
Een verlies verwerken heeft tijd nodig en kent verschillende fases. Soms is tijd alleen nodig, maar daarnaast ook anderen die je ondersteunen. Voor veel mensen is het ook moeilijk om verdriet te delen. Kwetsbaar zijn en jezelf laten zien met de pijn die je ervaart, is vaak niet gemakkelijk. Het PST helpt je om je gevoelens te uiten en je verlies te verwerken. De PST-psychologen helpen u hierbij gedurende een maximum van een 5-tal sessies.
 
Informatiebrochures
Er zijn diverse brochures ontwikkeld door het PST in samenwerking met de palliatieve eenheid:

Palliatief support team
pst@noorderhart.be

 

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen

Naast onze interne begeleidingsteams, kunt u soms ook beroep doen op een patiëntenvereniging. Met een aantal patiëntenverenigingen hebben we een structurele samenwerking. Een overzicht hiervan vindt u bij over ons > samenwerkingsverbanden > patiëntenverenigingen.