Inschrijven

Een verpleegkundige of onthaalmedewerker zal u inschrijven bij aankomst. Als uw toestand te dringend is, wordt u eerst geholpen en gebeurt de inschrijving op een later tijdstip. Bent u zwanger? Meld dit dan onmiddellijk. Dit is belangrijk voor bepaalde onderzoeken en/ of behandelingen.

Bij uw inschrijving hebt u volgende documenten nodig:

 • uw opnameformulier of opnamemapje
 • uw identiteitskaart of verblijfspas
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren
 • de naam van uw huisarts en van eventuele thuiszorgverleners

Indien van toepassing, ook:

 • de documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering
 • als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit:
  • Nederlandse patiënten brengen hun zorgpasje mee
  • Alle andere patiënten brengen een Europese verzekeringskaart of het document E112 of een garantiebrief van de verzekering mee.

Voor de inschrijving van uw baby:


 • uw trouwboekje of erkenning van het kind
 • een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw baby of een attest in afwachting van de kleefbriefjes.

Voor de inschrijving bij een arbeidsongeval:

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering
 • datum van het ongeval
  Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.


Ontbrekende gegevens

Had u bij uw aankomst op de spoedgevallendienst niet alle documenten of gegevens bij? Gelieve dan de gevraagde documenten of gegevens zo snel mogelijk door te geven. Dat kan op volgende manieren:

 • geef ze af aan het onthaal in de inkomhal
 • fax ze naar 011 82 60 01
 • mail ze naar onthaal@mznl.be
 • stuur ze op naar: 

Mariaziekenhuis vzw
Opnamedienst
Maesensveld 1
B-3900 Pelt

Vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum en dat het om ontbrekende gegevens van uw dossier gaat.