Opname of naar huis

Nadat de spoedarts of specialist u onderzocht heeft en over de resultaten van de onderzoeken beschikt, zijn er drie mogelijkheden:

  1. U wordt opgenomen in het ziekenhuis om een bijkomende behandeling en/of onderzoek te ondergaan;
  2. U wordt gedurende een korte periode op de spoedgevallendienst ter observatie opgenomen;
  3. U mag naar huis gaan:
    • U zet zelf de verzorging verder;
    • De huisarts zet uw behandeling verder;
    • U moet terug op raadpleging komen voor verdere opvolging.

Bij ontslag krijgt u alle documenten mee: attesten voor de werkgever, verzekeringen en/of politie. Vraag steeds naar de documenten die u specifiek nodig heeft.
Laat ook uw vaccinatiekaart invullen als u een vaccinatie gekregen heeft.

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur een aantal maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.
De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een eventuele vergoeding van uw hospitalisatieverzekering.