Triage

Na de inschrijving zal de triageverpleegkundige u zo snel mogelijk binnenroepen (triage is het systeem dat de dringendheid van binnenkomende patiënten bepaalt). Aan de hand van de ernst van de situatie wordt u binnen geroepen en kent men u een triagecode toe. Afhankelijk van deze triagecode, wordt u met dringendheid behandeld. Daarna wordt u begeleid naar een onderzoekslokaal, waar een spoedarts u verder zal onderzoeken. De spoedarts vraagt na zijn klinisch onderzoek de nodige onderzoeken aan.
Bent u zwanger? Meld dit dan onmiddellijk. Dit is belangrijk als er RX-onderzoeken nodig zijn!

Onderzoeken en verder verloop

De verpleegkundigen voeren de onderzoeken die de spoedartsen aanvragen, zo snel mogelijk uit: bv. bloedafname, urineonderzoek, EKG (hartfilmpje), …
Indien er röntgenonderzoeken nodig zijn, wordt u afhankelijk van uw triagecode doorgestuurd naar de dienst radiologie. Voor specifieke onderzoeken verwijzen we u door naar een gespecialiseerde consultatieruimte.
Afhankelijk van de resultaten stelt de spoedarts bij u een behandeling in of verwijst de spoedarts u naar een arts-specialist. De spoedarts beslist samen met de arts-specialist of u na de behandeling naar huis mag, of u wordt opgenomen in een van de observatiebedden op de spoedgevallendienst, of dat een opname in het ziekenhuis vereist is.

Wachttijden

We doen al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat u en uw begeleider(s) even geduld moeten oefenen. De volgorde van onderzoek en behandeling worden in de eerste plaats bepaald door de ernst en de aard van het probleem bij elke patiënt.
Hou er ook rekening mee dat sommige onderzoeken (bv. labo, bekijken van röntgenfoto’s, bijkomende consultaties) meer tijd in beslag nemen. Als alle onderzoekskamers in gebruik zijn, en als uw gezondheidstoestand dit toelaat, is het mogelijk dat we u vragen tijdelijk te wachten in de wachtzaal.

Bezoek

Het begeleiden van een patiënt op spoed is mogelijk, maar bezoek is niet toegelaten. Om een vlotte organisatie en privacy van alle patiënten op de spoedgevallendienst te respecteren, vragen wij dat niet meer dan één of twee personen de patiënt begeleiden. Andere personen kunnen wachten in de wachtzaal.