Een opname via spoed is nooit gepland. Zorg daarom dat u altijd volgende documenten op zak heeft:
 • identiteitskaart
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • bloedgroepkaart
 • telefoonnummer van uw partner, een familielid of kennis

Wat meebrengen (als u in de mogelijkheid bent)?

Bij uw inschrijving hebt u volgende documenten nodig:

 • uw opnameformulier of opnamemapje
 • uw identiteitskaart of verblijfspas
 • kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren
 • de naam van uw huisarts en van eventuele thuiszorgverleners

Indien van toepassing, ook:

 • de documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering
 • als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit:
  • Nederlandse patiënten brengen hun zorgpasje mee
  • Alle andere patiënten brengen een Europese verzekeringskaart of het document E112 of een garantiebrief van de verzekering mee.

Voor de inschrijving van uw baby:


 • uw trouwboekje of erkenning van het kind
 • een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw baby of een attest in afwachting van de kleefbriefjes.

Voor de inschrijving bij een arbeidsongeval:

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • polisnummer van de verzekering
 • datum van het ongeval

Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.

Wat meebrengen voor uw medische verzorging?

 • medische documenten: bloeduitslagen, röntgenfoto’s, elektrocardiogram (hartonderzoek), …(als u deze onderzoeken in het Mariaziekenhuis liet doen, moet u dit niet meebrengen)
 • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
 • een lijst van de medicijnen die u momenteel gebruikt: zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven medicatie
 • uw thuismedicatie (in de originele verpakking)
 • attesten van goedkeuring voor medicatie
 • uw bloedgroepkaart
 • het gezondheidsboekje of de zwangerschapsmap van Kind en Gezin

Wie verwittigen?

U verwittigt zelf

 • uw verzekeringsmaatschappij
 • uw ziekenfonds als het om een ongeval gaat

Het Mariaziekenhuis verwittigt

 • uw ziekenfonds
 • uw huisarts

Als u de naam van uw huisarts vermeldt op het opnameformulier, wordt uw huisarts automatisch ingelicht over uw opname. Wenst u dit niet? Meld dit dan aan de inschrijfbalie op spoedgevallen.