U mag naar huis

Uw behandelende arts laat u tijdig weten wanneer u ontslagen wordt. De verpleegkundige vertelt u om hoe laat u mag vertrekken en zorgt voor de administratieve afhandeling van uw vertrek.

Voor u vertrekt

Kijk voor uw vertrek na of u niets vergeten bent (waardevolle voorwerpen in uw safe, meegebrachte RX-opnames, medicatie,…). Bewaar zorgvuldig alle documenten die u meekrijgt bij uw vertrek. Hebt u veel bagage om mee te nemen? In de inkomhal kunt u een bagagewagentje lenen.

Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u zich melden aan het onthaal (of aan de balie) in de inkomhal. Hier wordt dan ook uw parkeerticket gratis gevalideerd.

Nazorg

De verantwoordelijke verpleegkundige of uw arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of u terug op raadpleging moet komen, en andere nazorg. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Medicatie

Een ziekenhuisapotheek mag slechts voor twee dagen medicatie meegeven voor thuis. Zorg ervoor dat u weet welke medicatie u thuis moet verder nemen. Uw behandelende arts zal u hiervoor een voorschrift bezorgen ofwel verwijst hij/zij u door naar uw huisarts voor verdere opvolging.

Uw huisarts

Uw behandelende arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw vertrek uit het ziekenhuis. Hij krijgt een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over de eventuele nazorg.

Factuur

U moet niets betalen als u het ziekenhuis verlaat. U ontvangt de factuur twee maanden na uw verblijf. De rekening wordt zowel naar u als naar uw ziekenfonds gestuurd.

De ziekenhuisfactuur dient ook als formulier voor het bekomen van een vergoeding van uw hospitalisatieverzekering. Voor sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd.

Ga naar kosteninformatie