Onthaalbrochure: praktische gids bij uw opname

Bij uw opname krijgt u een onthaalbrochure waarin u alles nog eens kunt nalezen. Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij de opnamedienst of bij de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u verblijft. 
 

Wat meebrengen?

Bij uw inschrijving hebt u volgende documenten nodig:

 • uw opnameformulier of opnamemapje
 • uw eID (elektronische identiteitskaart), elektronische vreemdelingenkaart,
  kids-ID, ISI+-kaart
 • namen en telefoonnummers van personen die wij tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren
 • de naam van uw huisarts en van eventuele thuiszorgverleners

Indien van toepassing, ook:

 • de documenten of het pasje van uw hospitalisatieverzekering
 • als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit:
   • Nederlandse patiënten brengen hun zorgpasje mee
   • Alle andere patiënten brengen een Europese verzekeringskaart of het document E112 of een garantiebrief van de verzekering mee.

  Voor de inschrijving van uw baby:

  • uw trouwboekje of erkenning van het kind
  • een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw baby of een attest in afwachting van de kleefbriefjes.

  Voor de inschrijving bij een arbeidsongeval:

  • naam en adres van uw werkgever
  • naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
  • polisnummer en dossiernummer van de verzekering
  • datum van het ongeval

  Zo kunnen wij de kosten rechtstreeks met de verzekering regelen.


  Wat meebrengen van persoonlijke spullen?

  • toiletgerief: washandjes, handdoeken, zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, scheergerief, zakdoeken en persoonlijk toiletgerief
  • nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels (opmerking: psychiatrische patiënten mogen hun dagelijkse kledij meebrengen)
  • lectuur en schrijfgerei
  • voor kinderen: een vertrouwd speeltje of knuffel
  • hoewel we u afraden om waardevolle voorwerpen mee te brengen, kunt u deze opbergen in een safe op uw kamer. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies van uw persoonlijke spullen.


  Wat meebrengen voor uw medische verzorging?

  • de ingevulde formulieren in het opnamemapje, als u deze vooraf van uw arts kreeg om in te vullen
  • medische documenten: bloeduitslagen, röntgenfoto’s, elektrocardiogram (hartonderzoek), …(als u deze onderzoeken in het Mariaziekenhuis liet doen, moet u dit niet meebrengen)
  • eventueel de verwijsbrief van uw huisarts
  • een lijst van de medicijnen die u momenteel gebruikt: zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven medicatie
  • uw thuismedicatie (in de originele verpakking)
  • attesten van goedkeuring voor medicatie
  • uw bloedgroepkaart
  • het gezondheidsboekje of de zwangerschapsmap van Kind en Gezin


  Wie verwittigen?

  U verwittigt zelf

  • uw verzekeringsmaatschappij
  • uw ziekenfonds als het om een ongeval gaat

  Noorderhart verwittigt

  • uw ziekenfonds
  • uw huisarts

  Als u de naam van uw huisarts vermeldt op het opnameformulier, wordt uw huisarts automatisch ingelicht over uw opname.
  Wenst u dit niet? Meld dit dan bij uw inschrijving.


  U kunt niet komen?

  Verwittig het secretariaat van uw behandelende arts als u zich niet kunt aanmelden op het afgesproken uur.