Historiek

Het Mariaziekenhuis

Het Mariaziekenhuis is ontstaan uit een fusie van het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel en de Heilig Hart Kliniek te Neerpelt. Sinds 2005 kunnen patiënten terecht in het Mariaziekenhuis.

Maria Middelares Ziekenhuis  -  Lommel

In 1938 vroeg de pastoor van Lommel-centrum de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu om in Lommel een ziekenhuis te bouwen. Het gemeentebestuur hielp de zusters door de nodige terreinen te koop aan te bieden.

De bouwwerken gingen van start in 1939, net voor de oorlog waardoor het moeilijke tijden waren. Toch opende het ziekenhuis in 1942 met 28 bedden. Na de oorlog steeg de vraag naar goede gezondheidszorg. In 1948 kwam er een verdieping bij en beschikte het ziekenhuis over 75 bedden. Het Maria Middelares Ziekenhuis bleef echter groeien en in het begin van de jaren ’90 waren er 187 bedden.

Heilig Hartkliniek  -  Neerpelt

In de jaren ’30 was er nood aan goede gezondheidszorg en de mutualiteit zette de Zusters van Berlaar onder druk om in Neerpelt een ziekenhuis te openen. Een ruime villa in de Stationsstraat werd als ziekenhuis ingericht. Op 30 januari 1931 opende de Heilig Hartkliniek haar deuren met 9 bedden. Jarenlang werkten twee chirurgen uit Tongeren en Hasselt in de kliniek. Pas in 1945 vestigde de eerste arts zich er permanent.

De villa blijkt al vlug te klein en de plannen voor een groot en modern ziekenhuis gaan van start. Op 19 maart 1951 opende het ziekenhuis met 130 bedden. Door de grote groei werd al in 1962 een verdieping bijgebouwd; een kinderafdeling met 40 bedden en 13 eenpersoonskamers. Vanaf het begin van de jaren ’90 tot 2005 telt de Heilig Hartkliniek 164 bedden.

Fusie

  • 15 november 1989: eerste contact om tot een samenwerking te komen
  • 27 augustus 1991: stichtingsvergadering van de vzw Mariaziekenuis
  • 1 januari 1995: fusie van de ziekenhuizen is officieel erkend
  • 11 februari 2002: bouwwerken beginnen
  • april 2002: eerste steenlegging
  • 26-30 september 2005: Verhuisweek: de patiënten verhuizen en de medewerkers nemen afscheid van hun oude werkplaats.

De vzw Mariaziekenhuis

Sinds 1 januari 2018 vormen het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum - beide gelegen in Pelt - één organisatie: de vzw Mariaziekenhuis. Dit is een overkoepelende vzw waarin beide instellingen vertegenwoordigd zijn. Door de integratie beoogen beide erkenningen een zo optimaal mogelijke werking van alle medische en niet-medische diensten. Elke instelling behoudt zijn vertrouwdheid en eigenheid met een focus op acute zorg (Mariaziekenhuis) en chronische zorg (Revalidatie & MS Centrum).