Externe zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen

Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen

Borstcentrum

 • Ontboezeming: lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker in de regio Noord-Limburg.

Cardiale revalidatie

Diabeteseducatie

 • Diabetesliga: zorg en omkadering voor iedereen die met diabets geconfronteerd wordt.

Gastro-enterologie

 • De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw): een patiëntenvereniging voor patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden. Naast informatieverstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak en verleent zij steun en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen. 
  De kern Limburg kan u bereiken via ccv.vzw.limburg@gmail.com of 0468 43 95 84.

Gynaecologie / materniteit en neonatologie

Oncologie

 • ‘n witte roos vzw: kosteloze herbalanceringsmassages ten behoeve van kankerpatiënten in Limburgse ziekenhuizen.
 • Vlaamse Liga tegen Kanker
 • Stichting tegen Kanker
 • Vzw Rozerood: een Limburgse vereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten. Rozerood  brengt lotgenoten en mensen die hen omringen samen. Het zijn ontmoetingsmomenten met activiteiten waarin aandacht is voor elkaars verhalen. Je ontdekt dat je er niet alleen voor staat.

Stoma

 • Stoma Ilco vzw: lotgenotengroep van, voor en door stomadragers.
  De lotgenotengroep wil een aanvulling zijn op de medische en verpleegkundige zorg en stomapatiënten de kans geven om te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat kan op de ontmoetingsnamiddagen of indien gewenst bij een bezoekje thuis of in het ziekenhuis. Op die manier willen ze helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Urologie

Sociaal

 • Actief WW: Actief Weduwen en Weduwnaars is een vriendengroep voor weduwen en weduwnaars in Limburg. Als lotgenoten willen ze op een actieve manier hun rouwproces verwerken.
 

Trefpunt Zelfhulp

Op www.zelfhulp.be vindt u informatie over zelfhulp en kan u zoeken naar zelfhulpgroepen voor specifieke onderwerpen.
U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen: 016 236 507.

In Vlaanderen zijn er een groot aantal zelfhulpgroepen. Ze hebben tot doel mensen in gelijkaardige situaties bij elkaar te brengen. Een zelfhulpgroep houdt meer in dan enkel praatgroepen organiseren. De methodieken kunnen heel verschillend zijn al naar gelang de ervaring die mensen hebben met het verwerken van een situatie.