Welkom in Noorderhart

Noorderhart is de naam waaronder het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum hun vleugels in elkaar sloegen in 2020. Beide ziekenhuizen liggen in Pelt en werkten al jaren samen. Onder de nieuwe naam hebben hebben ze hun krachten definitief en voluit gebundeld. En dit in de eerste plaats voor de patiënt, want die verdient niets minder dan excellente zorg. 
 
Noorderhart telt 384 bedden en stelt zo'n 1500 medewerkers en 150 artsen te werk die elke dag het beste van zichzelf geven met zorg op maat. 

Continuïteit in de zorg wordt verwezenlijkt door een vlotte samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg ...), de derdelijnszorg (universitaire ziekenhuizen en gespecialiseerde centra) en andere partners in de gezondheids- en welzijnssector.

Vanuit de zorggerichte opdracht hebben we voortdurend aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Door participatie aan indicatorenprojecten maken we onze kwaliteit meetbaar. Via interne en externe audits brengen we de zorg transparant in beeld. Noorderhart Mariaziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd.


Visie & missie


Visie

Noorderhart vzw streeft naar een duurzame en excellente gezondheidszorg waar de patiënt centraal staat. Gevoed door een Christelijke inspiratie hechten we veel belang aan het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van eenieder.


Zingeving

We dragen op een verfijnde en efficiënte manier bij aan de gezondheid en het welbevinden van patiënten. We bieden een stimulerend werkkader aan onze medewerkers waarin de emotionele, lichamelijke en sociale behoeftes van ieder centraal staan. 


Missie

Onze zorg kenmerkt zich door een excellente expertise én een unieke huiselijke cultuur. We creëren ruimte voor een optimale zelfstandigheid door de nodige ondersteuning, tijd en sociale omkadering aan patiënten, hun naasten en onze medewerkers te bieden. 


Noorderhart vzw: uw partner in gezondheid

We zijn een sterk lokaal verankerd ziekenhuis, dat kwalitatieve hoogstaande en innovatieve gezondheidszorg aanbiedt voor de preventie, diagnose, behandeling en revalidatie van acute en chronische aandoeningen. We werken respectvol samen met onze lokale en regionale partners uit het zorglandschap. Noorderhart vzw wil binnen zijn regio een sterk gewaardeerd ziekenhuis zijn. We willen bekend staan omwille van onze patiëntgeoriënteerde werking.


Kernwaarden

  • Respect
  • Samen
  • Deskundig
  • Zorgzaam