De anesthesist legt zich in hoofdzaak toe op de algemene of regionale verdoving en het opvolgen van de vitale functies tijdens operaties. Het doel is om de patiënt in de best mogelijk conditie te houden tijdens de operatie. De anesthesist geeft advies over de pijnstilling na de operatie. Ook zorgt de anesthesist voor een deel van de patiënten op de intensieve zorgafdeling. Dit zijn de patiënten die een zware ingreep hebben ondergaan, die een hoger risico op complicaties hebben, of het slachtoffer zijn geweest van een zwaar ongeval.

Pijncentrum

Bij de dienst anesthesie kunnen patiënten eveneens terecht voor pijnbehandeling. De doelstelling van het pijncentrum is de chronische pijn van de patiënten te verminderen of draaglijk te maken. Door nauwe samenwerking met verschillende andere disciplines zoals neurologie, neurochirurgie, orthopedie, de dienst fysische geneeskunde, de huisarts,… proberen ze een oplossing te zoeken voor de pijn. Dit alles om naar een betere levenskwaliteit te streven voor de patiënten.