Gastro-enterologie is een groot deelgebied van de inwendige geneeskunde en omvat het opsporen en behandelen van aandoeningen van de slokdarm, van het maag-darmkanaal en van de grotere organen in de buikholte zoals de lever, de alvleesklier (pancreas), de galblaas en het galwegenstelsel.

Mensen met klachten bij het slikken, met verteringsproblemen of met stoelgangongemakken, en patiënten met acute of chronische ziekten van de buikorganen kunnen zich tot de gastro-enteroloog wenden. Voorbeelden van dergelijke ziekten zijn reflux, maagbloedingen, ziekte van Crohn, kwaadaardige aandoeningen van de buikorganen, ...
Daarnaast worden patiënten naar de dienst gastro-enterologie verwezen voor het opsporen van minder duidelijke aandoeningen die gepaard gaan met vermagering, met bloedarmoede of met andere afwijkingen in het bloedonderzoek. Ook voor preventief onderzoek om kanker van de dikke darm te voorkomen, kunt u bij de gastro-enteroloog terecht.

Een van de belangrijkste activiteiten van de gastro-enteroloog is het uitvoeren van endoscopische onderzoeken zoals gastroscopie en colonoscopie. Een endoscopich onderzoek is een inwendig onderzoek met behulp van een heel kleine camera.