Het specialisme gynaecologie, verloskunde & fertiliteit houdt zich bezig met vrouwenziektes, de zorg rond de zwangerschap en geboorte en vruchtbaarheidsproblemen.

Bij ons team kunt u, eventueel samen met uw partner, terecht voor advies, onderzoek, behandeling en controle op alle gebieden van gynaecologie, verloskunde en fertiliteit.

Op de raadpleging staat u als patiënt centraal en willen wij u de beste medische zorg bieden. Ons team van specialisten, vroedvrouwen, verpleegkundigen en secretaresses zorgen ervoor het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ons streven is een goede teamwerking zodat in alle omstandigheden een continuïteit van zorg gegarandeerd kan worden.

De gynaecoloog zal u zoveel mogelijk persoonlijk begeleiden. Er wordt naar gestreefd de afspraken bij uw vaste gynaecoloog in te plannen. Dagelijks worden gynaecologische en prenatale consultaties aangeboden. Omdat alle gynaecologen alleen in het ziekenhuis werkzaam zijn kan altijd intercollegiaal overleg plaatsvinden
Mocht u onverwachte klachten of problemen hebben in de avond, nacht of in het weekend dan kan het zijn dat u door een collega gynaecoloog geholpen wordt. Op deze momenten werken de gynaecologen volgens een wachtregeling.

Gynaecologie

Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezig houdt met de vrouwelijke geslachtsorganen en ziekten die daarmee samenhangen.
Binnen de gynaecologie bestaan er verschillende aandachtsgebieden. Dit betekent dat in de associatie gynaecologie meerdere gynaecologen zich gespecialiseerd hebben in een specifiek domein en hierin dus extra kennis en vaardigheden hebben.

Borstcentrum
In het borstcentrum worden patiënten met borstkanker en andere vormen van kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen onderzocht, opgevangen en behandeld. Verschillende specialisten en zorgverleners vormen het multidisciplinair team van het borstcentrum. Samen met uw huisarts zijn zij uw begeleider, steun en toeverlaat.

Verloskunde

Verloskunde of obstetrie is de zorg die plaatsvindt vanaf het begin van de zwangerschap (prenatale zorg) tot en met de bevalling en het kraambed (de eerste 10 dagen na de bevalling). Gynaecologen en vroedvrouwen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen tijdens de zwangerschap en/of bevalling.

Materniteit en neonatologie
Op de webpagina van de afdeling materniteit en neonatologie vindt u meer informatie over de werking van deze dienst. We willen u zo vertrouwd maken met de werking van de raadpleging verloskunde, vroedkundige
consultaties, verloskamer, kraamafdeling en neonatologie.

Fertiliteit

Fertiliteit is de specialisatie in het onderzoeken en behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. Van alle paren die een actieve kinderwens hebben, krijgt 10 tot 15% te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Voor veel stellen betekent dit dat zij na een jaar onbeschermd seksueel contact nog niet op de natuurlijke manier zwanger zijn geraakt. Men spreekt dan van verminderde vruchtbaarheid of subfertiliteit.

De behandeling van vruchtbaarheidsproblemen kan soms langdurig zijn en specialistische zorg vragen. Voor deze specialistische zorg werken we onder andere samen met fertiliteitscentra van het ZOL Genk, UZ Leuven en UZ Brussel.