Overzicht van de mogelijke onderzoeken

Oor

 • otoscopie en micro-otoscopie (klinisch onderzoek van het oor)
 • gehooronderzoek:
  • toonaudiometrie
  • spraakaudiometrie
 • tympanometrie (registratie van de middenoordruk)
 • evenwichtsonderzoek

Neus en de neusbijholten (sinussen)

 • klinisch onderzoek van de neus en neuskeelholten
 • klinisch-endoscopisch onderzoek van de neus, neuskeelholte en sinussen
 • acoustische rhinomanometrie (technisch onderzoek naar de luchtdoorgankelijkheid van de neus)
 • allergietesten

Mond en keel

 • klinisch onderzoek van de mond- en keelholte(n)
 • klinisch-endoscopisch onderzoek van de mond en keelholte(n) mits gebruik van starre of flexibele endoscopen in locaal anesthesie (op raadpleging) of zo nodig in intubatienarcose (in operatiekwartier) al dan niet in combinatie met biopsiename.
 • stroboscopisch onderzoek (technisch endoscopisch onderzoek van het stemorgaan)

Hals

 • klinisch onderzoek van de hals
 • FNAC (fijnnaaldaspiratie + cytologisch onderzoek van goed- of kwaadaardige halsletsels)

    
De onderzoeken kunnen aangevuld worden met radiologische onderzoeken (echografie, CT of MRI).
Op dienst nucleaire geneeskunde is scintigrafisch onderzoek van de schildklier mogelijk.