Onder het specialisme pneumologie vallen aandoeningen van de longen en de luchtwegen. De pneumloog behandelt onder andere patiënten met astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), infecties aan de luchtwegen (zoals longontsteking en tuberculose), longembolie (verstopping in de longslagader), slaapapneu (slecht doorademen tijdens de slaap), allergieën van de luchtwegen, longtumoren en andere longziekten.