De radiologie of medische beeldvorming onderzoekt de aard en de plaats van een aandoening door gebruik te maken van röntgenstralen, geluidsgolven of radiofrequentiegolven (magnetische resonantie). De organen en weefsels worden zichtbaar gemaakt zodat een eventuele ziekte, letsel of aandoening kan vastgesteld worden.