Slaapcentrum

Het slaapcentrum legt zich toe op de diagnose en behandeling van ziekten die het gevolg zijn van stoornissen in de slaap. Hier wordt gekeken naar patiënten met een slaapapneusyndroom of met rusteloze benen. Slaap heeft een herstellende functie die nodig is voor een normaal fysisch en mentaal functioneren. Hier spreken we over een gezonde slaaphygiëne. 
 
Het slaapcentrum is een multidisciplinaire samenwerking tussen de longartsen (pneumologen), MKA-artsen en de NKO-artsen. 
 
Tijdens het slaaponderzoek of de polysomnografie, worden de hersengolven, oogbewegingen, spieractiviteiten, ademhalingsbewegingen en ademhalingsgeluiden gemonitord. Hierbij gebeurt ook een video-registratie. Samen geeft dit een zeer betrouwbaar beeld over de slaap van de patiënt.