Wondzorgraadpleging

Tijdens de ambulante wondzorgraadpleging wordt u gezien door een verpleegkundig specialist wondzorg. Hij zal nagaan wat de oorzaak van deze wonde is en de reden van de eventueel vertraagde of verstoorde wondheling. Daarnaast wordt de wondzorg uitgevoerd en wordt er een behandeladvies voor thuis of het woon-zorgcentrum opgesteld. Ook worden de nodige medische attesten of voorschriften meegegeven.

Als het nodig is, kan een langer durende ambulante opvolging voorzien worden. De noodzaak hiertoe wordt steeds samen met u bepaald. Het is echter niet de bedoeling om de wondzorg over te nemen van uw thuisverpleegkundige.
 

Voor wie?

U kunt bij ons terecht voor de behandeling van alle complexe wonden, chronische wonden en acuut traumatische wonden: doorligwonden, diabetesvoetwonden, vochtletsels, postoperatieve wondproblemen, wonden door vaatproblemen, tweegraadsbrandwonden …

Ons team is gespecialiseerd in de toepassing van conventionele wondbehandelingen, het uitvoeren van een wonddebridement, negatieve druktherapie (vacuümtherapie) en LPRF (een behandeltechniek op basis van het eigen bloed van de patiënt).

Daarnaast kan de verpleegkundig specialist u ook begeleiden in de behandeling van chronisch veneus oedeem (vochtopstapeling in de onderbenen). Hij zal daarbij zo nodig niet-invasieve vaatonderzoeken uitvoeren en zwachteltherapie opstarten.

Bij derdegraadsbrandwonden verwijzen wij u steeds met spoed naar een erkend brandwondencentrum. Voor de behandeling van lymfoedeem of littekentherapie, verwijzen we u in tweede fase door naar een hiervoor erkend centrum.
 

Multidisciplinair overleg

De verpleegkundig specialist werkt samen met een arts-specialist. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de wonde, is dit een algemeen chirurg, een vaatchirurg, een dermatoloog, een orthopedisch (voet)chirurg of een mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Het advies van een arts-specialist is niet bij iedere raadpleging noodzakelijk, en wordt daarom niet standaard voorzien.

Zo nodig wordt ook het pijnteam, de sociale dienst, de bandagist, de diëtiste of een reconstructief chirurg ingeschakeld.

Na afloop van de raadpleging ontvangen uw huisarts en thuisverpleegkundige een (digitaal) verslag en advies. De evolutie in de wondheling wordt gedocumenteerd in uw centraal medische dossier aan de hand van verslagen en zo nodig fotomateriaal.