1. Verplichtingen voorafgaand aan je stage administratie of facilitaire dienst

Aanvragen van een stageplaats

Een stage vraag je aan bij de contactpersoon voor stage administratie / facilitaire diensten via:

 • e-mail
 • een persoonlijk schrijven gericht aan de contactpersoon.

Deze gegevens moet je zeker in je aanvraag vermelden:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, rijksregisternummer)
 • Studierichting/opleiding en onderwijsinstelling
 • Aantal stage-uren
 • Gewenste stageperiode
 • Eventuele extra informatie (bv. stage gewenst in halftijdse/voltijdse dagen, …)

Onvolledige stage-aanvragen worden niet behandeld!

De contactpersoon stemt je aanvraag af met het diensthoofd van de afdeling. Samen bekijken ze:

 • of je in aanmerking komt (afhankelijk van de studierichting en eventuele samenwerkingsafspraken met bepaalde onderwijsinstellingen)
 • of een stage mogelijk is in de gevraagde periode.

De contactpersoon beantwoordt je stage-aanvraag binnen de 14 dagen.


Badge en sleutel kleedkast

Waarborg betalen

Om een badge en een sleutel van een kleedkast te krijgen, moet je een waarborg betalen.

 • Badge: 10 euro

Breng dit geld mee op de eerste stagedag (zie ook: eerste dag van je stage).


Werkpostfiche

 • Print de werkpostfiche af.
 • Neem kennis van de risicofactoren op de afdeling.
 • Onderteken elke pagina.
 • Steek de werkpostfiche in je stagemap en biedt ze ter ondertekening aan op je eerste stagedag.
 • Je dient de werkpostfiche elke dag bij te hebben op stage.

Printen, ondertekenen en elke dag meebrengen.
   Ga naar het overzicht van de werkpostfiches.


Onthaalformulier

 • Print het onthaalformulier.
 • Vul in en onderteken.
 • Steek het onthaalformulier in je stagemap en biedt het aan om verder in te vullen op je eerste stagedag.
 • Je dient dit af te geven op de afdeling.

Printen, ondertekenen, laten invullen en afgeven op je afdeling.
   Download het onthaalformulier (pdf)


Arbeidsgeneeskundig attest

Kopie meebrengen

 • Maak een kopie van je arbeidsgeneeskundig attest.
 • Heb je het niet in je bezit? Vraag het dan tijdig op bij je onderwijsinstelling!
 • Breng de kopie mee naar de algemene introductie op je eerste stagedag.

Stageovereenkomst

Invullen, laten ondertekenen en meebrengen.

 • Vul de lege velden in, en onderteken de stageovereenkomst. (Ben je minderjarig? Dan moeten ook je ouders deze overeenkomst ondertekenen.)
 • Bezorg de overeenkomst ter ondertekening aan de contactpersoon stage via e-mail of door deze persoonlijk af te geven bij de personeelsdienst. De getekende overeenkomsten worden naar je thuisadres opgestuurd.
 • Laat de school of onderwijsinstelling de stageovereenkomsten ook tekenen.
 • Breng op de eerste stagedag één door alle partijen ondertekend exemplaar mee.

Je stage wordt helaas geweigerd als je niet voldoet aan deze wettelijke verplichtingen. Dit totdat je je in regel hebt gesteld.

2. Je eerste stagedag


3. Bijkomende informatie