Handboeken

Cardiologisch handboek

Kwaliteitshandboek cardiologisch zorgprogramma (pdf)

 

Oncologisch handboek

1.  Wetteksten
    1.1.  Koninklijke besluiten
        1.1.1.  Zorgprogramma oncologie
        1.1.2.  Oncologisch zorgprogramma voor borstkanker – satellietborstkliniek
        1.1.3.  Wijziging Koninklijk Besluit
    1.2.  College voor oncologie
    1.3.  Nationaal kankerplan
2.  Commissie voor Oncologie
3.  Multidisciplinair aanbod per doelgroep
4.  Consultaties en afspraken
5.  Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)
6.  Kankerregistratie
7.  Standaardbeleidslijnen
8.  Psychosociale begeleiding
9.  Palliatieve zorg – palliatief support team (PST)
10.  Multidisciplinaire oncologische revalidatie
11.  Samenwerkingsverbanden
12.  Deelname initiatieven patiënten

Bijlagen:
1.  Handleiding voor de registratie van een nieuwe diagnose en voor follow-up
2.  Handleiding voor de registratie van een follow-up
3.  Kankerregistratieformulier voor een nieuwe diagnose
4.  Kankerregistratieformulier voor een follow-up
5.  MOC-tarificatie gastro-enterologie
6.  MOC-tarificatie gynaecologie
7.  MOC-tarificatie pneumologie
8.  MOC-tarificatie urologie
9.  Administratieve toelichting MOC
10.  Samenwerkingsovereenkomst
           a. Zorgprogramma borstkanker en gespecialiseerd oncologisch programma
           b. Borstcarcinomen
           c. Oncologische zorg
           d. Mammoscreening
11. Stroomschema zorgprogramma oncologie