Zorgpaden

Een zorgpad is een middel om de zorgverlening optimaal te organiseren. Door goede onderlinge afspraken verzekert een multidisciplinair team een kwalitatieve zorgverlening doorheen de ganse behandeling. De patiënt krijgt een centrale plaats in het zorgproces en wordt op een eenduidige manier geïnformeerd.

Volgende zorgpaden worden gebruikt in het Mariaziekenhuis:

Ons ziekenhuis is aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden (Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschap Leuven). Meer informatie over klinische paden vindt u op de website van het Netwerk Klinische Paden: www.nkp.be.